На сучасному етапі розвитку освіти виникає необхідність розробки нових стратегій і тактик викладання, що в свою чергу вимагає перегляду підходів до роботи тих, хто забезпечує навчально-виховний процес. Карантинні обмеження накладають відбиток на проведення різного роду заходів, проте завдяки широким можливостям дистанційно-освітніх технологій ми маємо змогу залучити до навчального процесу професіоналів своєї справи, які перебувають на значній відстані.

Сьогодні (07.10.2021 р.) доцент кафедри української мови І. М. Гапєєва провела лекцію з предмету «Вступ до фаху» для здобувачів освіти першого року навчання за освітньо-професійною програмою Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література із залученням зовнішнього стейкхолдера – заступниці директора з навчально-виховної роботи, кандидата філологічних наук, вчителя вищої кваліфікаційної категорії, учителя-методиста, вчителя української мови та літератури Балабинського НВК «Престиж» м. Запоріжжя Наталії Миколаївни Правди.

Тема лекції – «Педагогічна етика вчителів української мови і літератури» – дозволила охопити широке коло питань, пов’язаних із професійною діяльністю педагога-філолога, тому досвід запрошеної стейкхолдерки допоміг реалізувати мету заняття та довести здобувачам, що дотримання етичних та естетичних принципів національного менталітету сприятиме вихованню у підростаючого покоління шанобливого ставлення до рідного слова.

Лекція пройшла у доброзичливій атмосфері, яка помагала конструктивній  бесіді та вільному обміну думками всіх присутніх. Технічні засоби навчання дали змогу викладачам продемонструвати презентації, які посприяли візуалізації неоднозначних підходів до вирішення теоретичних проблем та підготувати здобувачів освіти до застосування теоретичних відомостей у подальшій практичній діяльності.