3 листопада 2023 року в структурних підрозділах МДПУ імені Богдана Хмельницького відбулось обговорення проекту Стратегії розвитку Університету на 2023-2028 рр.

Проректор з науково-педагогічної роботи, зовнішніх зв’язків і стратегічного розвитку Олена Арабаджи представила програмний документ, у якому відображено місію, візію, цінності, функціональні напрями та стратегічні пріоритети вищого освітнього закладу. Підготовлений SWOT-аналіз дозволив під час стратегічного планування розглянути впливи, слабкості, можливості і загрози, які відображаються на діяльності Університету.

Під час обговорення науково-педагогічні працівники, співробітники та здобувачі вищої освіти висловили пропозиції, які сприятимуть посиленню позицій Університету як освітнього, наукового та соціально-культурного осередку та допоможуть Університету, тримаючи освітній фронт, наближати Перемогу та надавати якісні освітні послуги.

Проект Стратегії розвитку МДПУ імені Богдана Хмельницького на 2023-2028 рр. оприлюднено для громадського обговорення на сайті дистанційного навчання. Після доопрацювання з урахуванням внесених пропозицій Стратегія  буде презентована для затвердження на розширене засідання Вченої ради Університету. Дякуємо учасникам обговорення за конструктивні поради, висловлення своєї позиції і бачення подальшого розвитку вищого освітнього закладу. Для нас важлива думка кожного!