Рейтинг успішності за результатами

літньої заліково-екзаменаційної сесії 2022-2023 н.р.