Шановні студенти, які навчаються
за кошти фізичних та/або юридичних осіб!

Згідно Постанови КМУ від 08.10.2022 р. №1138 університет може отримати компенсацію за Ваше навчання за ІІ семестр 2021-2022 н.р. якщо місцем реєстрації проживання здобувача вищої освіти є території, розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають (перебували) в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), та які одночасно відповідають таким вимогам:

– до 24 лютого 2022 р. уклали відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту” договір між закладом вищої освіти та фізичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати, на підготовку здобувачів вищої освіти освітніх ступенів молодшого бакалавра, бакалавра або магістра (далі – договір);

– в умовах воєнного стану втратили платоспроможність у частині здійснення відповідно до договору оплати за платну освітню послугу, що надавалася закладом вищої освіти у другому семестрі 2021/22 навчального року, внаслідок чого станом на 30 червня 2022 р. утворилася дебіторська заборгованість відповідного закладу вищої освіти, що включена до його звіту про заборгованість за бюджетними коштами за перше півріччя 2022 р., поданого в установленому порядку до Казначейства (далі – заборгованість).

Для надання компенсації відповідно до цього Порядку та умов втратою платоспроможності особи вважається наявність середньомісячної суми доходів на одну особу (сім’ї здобувача вищої освіти, сім’ї батьків здобувача вищої освіти та фізичної особи, яка уклала договір), що не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” станом на 1 січня 2022 року.

 Підставою для надання компенсації є заява здобувача вищої освіти, який зарахований до закладу вищої освіти на підставі договору, укладеного із закладом вищої освіти фізичною особою, яка відповідає вимогам, визначеним пунктом 2 цих Порядку та умов.

Заява подається на ім’я керівника закладу вищої освіти. До заяви додаються отримані в установленому порядку документи, що підтверджують неможливість здобувача вищої освіти, його батьків та фізичної особи, яка уклала договір, здійснювати зазначену оплату.

 Такими документами є відомості з державних реєстрів за період з 1 березня по 30 червня 2022 р., а саме:

  • з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – про суми виплачених доходів та утриманих податків здобувача вищої освіти;
  • з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – про суми виплачених доходів та утриманих податків:

– батьків здобувача вищої освіти – якщо здобувач не перебуває у шлюбі;

– чоловіка або дружини здобувача вищої освіти – якщо здобувач перебуває у шлюбі;

  • з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – про суми виплачених доходів та утриманих податків фізичної особи, яка уклала договір;
  • з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – про наявність (відсутність) юридичних осіб, зареєстрованих на ім’я здобувача вищої освіти, його батьків (якщо здобувач не перебуває у шлюбі, або дружини (чоловіка) здобувача вищої освіти – якщо здобувач перебуває у шлюбі) та фізичної особи, яка уклала договір, а у разі наявності таких юридичних осіб – відомості з Реєстру платників податків юридичних осіб – про суми отриманих доходів та утриманих податків.

Крім того, у разі наявності до заяви можуть додаватись:

  • витяг з Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, щодо відповідних облікових даних здобувача вищої освіти, його батьків, фізичної особи, яка уклала договір;
  • довідка про взяття на облік (реєстрацію) батьків здобувача вищої освіти та/або фізичної особи, яка уклала договір, видана міжрегіональним (регіональним або їх філіями) центром зайнятості за місцем реєстрації таких осіб.

ПОРЯДОК та умови надання закладам вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки,  компенсації витрат на підготовку фахівців, які навчаються за рахунок коштів фізичних осіб (ПЕРЕГЛЯНУТИ)