24 листопада професори кафедри інформатики і кібернетики, д.пед.н. Осадча К.П. та Круглик В.С., а також аспіранти першого року навчання Букша М.В., Мамонов М.А., Манжула О.В., Марчук М.С., Тригуб І. Є. взяли участь у роботі VІ-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Мехатронні системи: інновації та інжиніринг» – «MSIE-2022».

Конференція проводилась онлайн у Київському національний університет технологій та дизайну. Тематикою конференції передбачався обмін досвідом з представниками виробництва, споріднених закладів вищої освіти, наукових організацій України та зарубіжжя.

Осадча К.П. виступила з доповіддю на пленарному засіданні, а аспіранти на секційних засіданнях.

Нашими науковцями на конференції були висвітлені таким теми:
• Практичні аспекти цифрової трансформації професійної (професійно-технічної) освіти (Осадча К.П., Букша М.В.);
• Сучасні тенденції у вивченні візуального програмування майбутніх інженерів-програмістів (Круглик В.С., Марчук М.С.);
• Проєктна компетентність як одна з провідних якостей сучасного фахівця (Круглик К.П., Тригуб І.Є., Мамонов М.А.);
• Цифрові ресурси неформальної освіти у професійній підготовці фахівців з цифрових технологій (Осадча К.П., Манжула О.В.).