План роботи комісії з  питань академічної доброчесності

МДПУ імені Богдана Хмельницького на 2020-2021 н.р.

Назва заходу

Місяць проведення

Відповідальний (ні) ПІБ та кафедра або структурний підрозділ

Місце проведення

Цільова аудиторія

Обговорення й затвердження плану роботи «Комісії  з  питань академічної доброчесності» на 2020-2021 н.р., вибори викладачів кафедр університету до складу робочих груп комісії

вересень

Голова комісії

МДПУ ім. Б.Хмельницького

Відповідальні на кафедрах

Написання нового «Положення про академічну доброчесність» та «Кодексу академічної доброчесності»

 

вересень

Голова комісії

МДПУ ім. Б.Хмельницького

Учасники освітнього процесу МДПУ ім. Б.Хмельницького

Аналіз тематики курсових та дипломних (бакалаврських та магістерських)  робіт за три попередні навчальні роки, оновлення й затвердження тем наукових проектів на 2020-2021 н.р.

жовтень

Відповідальні по кафедрах з  питань академічної доброчесності (аналіз). Завідувачі кафедр (оновлення й затвердження тем наукових проектів).

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Керівники курсових та дипломних робіт

Аналіз роботи робочих груп факультетів за 2-е півріччя 2019-2020 н.р. з перевірки курсових проектів на виявлення випадків не дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти

листопад

Комісія з  питань академічної доброчесності МДПУ ім. Б.Хмельницького Відповідальні по кафедрах з  питань академічної доброчесності (аналіз).

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Керівники робочих груп факультетів

Аналіз звітів керівників робочих груп факультетів з перевірки текстів дипломних (магістерських) робіт на оригінальність, захист яких відбудеться в грудні 2021 року.

грудень

Комісія з  питань академічної доброчесності МДПУ ім. Б.Хмельницького

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Керівники дипломних (магістерських) робіт

Аналіз роботи робочих груп факультетів за 1-е півріччя 2020-2021 навчального року з дотримання  академічної доброчесності учасниками освітнього процесу МДПУ ім. Б.Хмельницького

січень

 

Комісія з  питань академічної доброчесності МДПУ ім. Б.Хмельницького

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Керівники робочих груп факультетів

Проведення на факультетах роз’яснювальної роботи серед здобувачів вищої освіти про порушення академічної доброчесності та визначення сутності цих порушень.

лютий

Керівники робочих груп факультетів

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Викладачі-автори друкованої продукції

On-line засідання комісії з питань відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності та види академічної

березень

 

Керівники робочих груп факультетів

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Здобувачі -автори курсових та дипломних (бакалаврських і магістерських) робіт та їх керівники

On-line засідання комісії з питань захисту дипломних проектів, відповідності тем наукових доробок здобувачів вищої освіти Наказу університету про затвердження тематики дипломних робіт на 2020-2021 н. р. та рекомендаціям комісії щодо оцінювання із врахуванням відсотка оригінальності тексту.  

квітень

Завідувачі кафедр, керівники робочих груп факультетів

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Здобувачі -автори дипломних (бакалаврських і магістерських) робіт та їх керівники

Розгляд звітів робочих груп факультетів за результатами перевірки друкованої продукції викладачів кафедр, дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права за 2020-2021 н.р.

травень

Керівники робочих груп факультетів

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Викладачі-автори друкованої продукції
 
 
Супроводження сайту університету інформацією, пов’язаною з роботою Комісії з  питань академічної доброчесності МДПУ ім. Б.Хмельницького

Упродовж навчального року

Заступник голови Комісії з з  питань академічної доброчесності МДПУ ім. Б.Хмельницького Матюха Г .В.

МДПУ ім. Б.Хмельницького

Учасники освітнього процесу МДПУ ім. Б.Хмельницького

Підведення підсумків роботи комісії  за 2020-2021 навчальний рік

червень

Голова комісії

МДПУ ім. Б.Хмельницького

Керівники робочих груп факультетів

 

Голова комісії                                           Найдиш А.В.