Запобігання академічного плагіату учасників освітнього процесу

План роботи на 2019-2020 н.р.

Назва заходу

Місяць проведення

Відповідальний (ні)

ПІБ та кафедра або структурний підрозділ

Місце проведення

Цільова аудиторія

Обговорення й затвердження плану роботи «Комісії із запобігання академічного плагіату учасників освітнього процесу», вибори викладачів кафедр університету до складу робочих груп комісії

вересень

Голова комісії

МДПУ ім. Б.Хмельницького

Відповідальні на кафедрах

Аналіз тематики курсових та дипломних (бакалаврських та магістерських)  робіт за 3 попередні навчальні роки, оновлення й затвердження тем наукових проектів на 2019-2020 н.р.

 

жовтень

Відповідальні по кафедрах за запобігання академічного плагіату учасників освітнього процесу (аналіз). Завідувачі кафедр (оновлення й затвердження тем наукових проектів).

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Керівники курсових та дипломних робіт

Аналіз роботи робочих груп факультетів за 2-е півріччя 2018-2019 навчального року з перевірки курсових проектів на плагіат

листопад

Комісія із запобігання академічного плагіату учасників освітнього процесу МДПУ ім. Б.Хмельницького

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Керівники

робочих груп факультетів

Аналіз звітів керівників робочих груп факультетів з перевірки текстів дипломних (магістерських) робіт на оригінальність, захист яких відбудеться в грудні 2020 року .

грудень

Комісія із запобігання академічного плагіату учасників освітнього процесу МДПУ ім. Б.Хмельницького

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Керівники дипломних (магістерських) робіт

Аналіз роботи робочих груп факультетів за 1-е півріччя 2019-2020 навчального року з роботи робочих груп факультетів із запобігання академічного плагіату учасників освітнього процесу

січень

Комісія із запобігання академічного плагіату учасників освітнього процесу МДПУ ім. Б.Хмельницького

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Керівники

робочих груп факультетів

Розгляд звітів робочих груп факультетів за результатами перевірки друкованої продукції викладачів кафедр за 1-ий семестр 2019-2020 н.р.

лютий

 

Керівники

робочих груп факультетів

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Викладачі-автори друкованої продукції

On-line засідання комісії з питань своєчасної перевірки наукових доробок студентів (курсових та дипломних робіт) на плагіат, визначення комп’ютерних програм, які надають найбільш об’єктивні результати і є економними за часом 

 

березень

Керівники

робочих груп факультетів

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Студенти-автори курсових та дипломних (бакалаврських і магістерських) робіт та їх керівники

On-line засідання комісії з питань захисту дипломних проектів, відповідності тем наукових доробок студентів Наказу університету про затвердження тематики дипломних робіт (вересень 2019 року) та рекомендаціям комісії щодо оцінювання із врахуванням відсотка оригінальності тексту 

квітень

 

Завідувачі кафедр, керівники

робочих груп факультетів

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Студенти-автори дипломних (бакалаврських і магістерських) робіт та їх керівники

Співбесіда (онлайн) з гарантами освітніх програм про дотримання принципів академічної доброчесності під час проведення навчання в дистанційному режимі.

13 квітня

 

 

викладачі та студенти МДПУ ім. Б.Хмельницького, доступ – вільний, режим – ознайомлення

On-line засідання комісії з питань захисту дипломних проектів, відповідності тем наукових доробок студентів Наказу університету про затвердження тематики дипломних робіт (вересень 2019 року) та рекомендаціям комісії щодо оцінювання із врахуванням відсотка оригінальності текст

27 квітня

 

філологічний факультет

викладачі та студенти МДПУ ім. Б.Хмельницького, доступ – вільний, режим – ознайомлення
 
 
On-line засідання комісії з питань захисту дипломних проектів, відповідності тем наукових доробок студентів Наказу університету про затвердження тематики дипломних робіт (вересень 2019 року) та рекомендаціям комісії щодо оцінювання із врахуванням відсотка оригінальності тексту

28 квітня

 

ННІСПМО

викладачі та студенти МДПУ ім. Б.Хмельницького, доступ – вільний, режим – ознайомлення

On-line засідання комісії з питань захисту дипломних проектів, відповідності тем наукових доробок студентів Наказу університету про затвердження тематики дипломних робіт (вересень 2019 року) та рекомендаціям комісії щодо оцінювання із врахуванням відсотка оригінальності тексту

29 квітня

 

природничо-географічний факультет

викладачі та студенти МДПУ ім. Б.Хмельницького, доступ – вільний, режим – ознайомлення

On-line засідання комісії з питань захисту дипломних проектів, відповідності тем наукових доробок студентів Наказу університету про затвердження тематики дипломних робіт (вересень 2019 року) та рекомендаціям комісії щодо оцінювання із врахуванням відсотка оригінальності тексту.

30 квітня

 

хіміко-біологічний та факультет математики,  інформатики та економіки

викладачі та студенти МДПУ ім. Б.Хмельницького, доступ – вільний, режим – ознайомлення

Розгляд звітів робочих груп факультетів за результатами перевірки друкованої продукції викладачів кафедр за 2-ий семестр 2019-2020 н.р.

травень

Керівники

робочих груп факультетів

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Викладачі-автори друкованої продукції

Підведення підсумків роботи комісії  за 2019-2020 навчальний рік

 

червень

Голова комісії

МДПУ ім. Б.Хмельницького

Керівники

робочих груп факультетів

 

Голова комісії                                                                    Найдиш А.В.