План роботи комісії з  питань академічної доброчесності

МДПУ імені Богдана Хмельницького на 2021-2022 н.р.

 

Назва заходу

Місяць проведення

Відповідальний (ні)

ПІБ та кафедра або структурний підрозділ

Місце проведення

Цільова аудиторія

Обговорення й затвердження плану роботи «Комісії  з  питань академічної доброчесності» на 2021-2022 н.р., вибори викладачів кафедр університету до складу робочих груп комісії

вересень

Голова комісії

МДПУ ім. Б.Хмельницького

Відповідальні на кафедрах

Аналіз тематики курсових та дипломних (бакалаврських та магістерських)  робіт за три попередні навчальні роки, оновлення й затвердження тем наукових проектів на 2021-2022 н.р.

жовтень

Відповідаль-ні по кафедрах з  питань академічної доброчесності (аналіз). Завідувачі кафедр (оновлення й затвердження тем наукових проектів).

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Керівники курсових та дипломних робіт

Аналіз та узагальнення результатів перевірки дипломних (кваіфікаційних), курсових робіт за 2020-2021 н.р. на плагіат, проведення експертизи дотримання здобувачами МДПУ ім. Б.Хмельницького  на підставі аналізу наданої інформації

листопад

Комісія з  питань академічної доброчесності МДПУ ім. Б.Хмельницького Відповідальні по кафедрах з  питань академічної доброчесності (аналіз).

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Керівники

робочих груп факультетів

Перегляд та удосконалення переліку програмних засобів перевірки дипломних (кваіфікаційних), курсових робіт (2021-2022 н.р. ) на плагіат, рекомендація факультетам та інституту з використання програмного засобу Юнічек, рекомендація перевірки дипломних (кваіфікаційних) робіт , які претендують на оцінку «відмінно», різними програмними засобами до перевірки програмою Юнічек

грудень

Комісія з  питань академічної доброчесності МДПУ ім. Б.Хмельницького

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Керівники дипломних (магістерських) робіт

Засідання комісії з узагальнення та розширення роботи з наукової етики: моніторинг механізмів дій та організації роботи відповідальних по кафедрах, факультетах та інституту з питань наукової етики за І півріччя 2021-2022 навчального року з дотримання  академічної доброчесності учасниками освітнього процесу МДПУ ім. Б.Хмельницького

січень

Комісія з  питань академічної доброчес-ності МДПУ ім. Б.Хмельницького

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Керівники

робочих груп факультетів

Проведення на факультетах роз’яснювальної роботи серед здобувачів вищої освіти про випадки порушення академічної доброчесності та визначення сутності цих порушень.

лютий

 

Керівники

робочих груп факультетів

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Викладачі-автори друкованої продукції

On-line засідання комісії з обміну досвідом щодо  заходів з навчання здобувачів вищої освіти робити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей інших людей;  заходів з використання видів академічної відповідальності за наявності випадків порушення норм академічної доброчесності.

березень

Керівники

робочих груп факультетів

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Здобувачі -автори курсових та дипломних (бакалаврських і магістерських) робіт та їх керівники

On-line засідання комісії з питань відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності та види порушень академічної доброчесності

квітень

Завідувачі кафедр, керівники

робочих груп факультетів

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Здобувачі -автори дипломних (бакалаврських і магістерських) робіт та їх керівники

Розгляд звітів робочих груп факультетів за результатами перевірки друкованої продукції викладачів кафедр, дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права за 2021-2022 н.р.

травень

Керівники

робочих груп факультетів

Кафедри МДПУ ім. Б.Хмельницького

Викладачі-автори друкованої продукції

Супроводження сайту університету інформацією, пов’язаною з роботою Комісії з  питань академічної доброчесності МДПУ ім. Б.Хмельницького

Упродовж навчального року

Заступник голови Комісії з з  питань академічної доброчесності МДПУ ім. Б.Хмельницького

Матюха Г .В.

МДПУ ім. Б.Хмельницького

Учасники освітнього процесу МДПУ ім. Б.Хмельницького

Підведення підсумків роботи комісії  за 2021-2022 навчальний рік

 

червень

Голова комісії

МДПУ ім. Б.Хмельницького

Керівники

робочих груп факультетів