На кафедрі інформатики і кібернетики факультету інформатики, математики та економіки завершується підготовка до підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».

На конкурс представлено 72 наукові роботи (89 студентів-авторів) з 36 закладів вищої освіти різних регіонів України: Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків), Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ), Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль), Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (м. Переяслав), Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (м. Кременчук), Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир), Криворізького державного педагогічного університету (м. Кривий Ріг), Криворізького національного університету (м. Кривий Ріг), Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця), Бердянського державного педагогічного університету (м. Бердянськ), Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро), Київського національного університету будівництва і архітектури (м. Київ), Київського університету імені Бориса Грінченка, Луцького національного технічного університету (м. Луцьк), Львівського національного аграрного університету (м. Львів), Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Приазовського державного технічного університету й інших.

Автори досліджень вивчали актуальні проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій у закладах освіти і пропонували власні підходи до їх вирішення, які можуть бути впроваджені в освітню практику.

Галузева конкурсна комісія під керівництвом ректора університету Солоненка Анатолія Миколайовича, до складу якої увійшли провідні науковці закладів вищої освіти України, здійснила подвійне сліпе рецензування наукових робіт переможців І туру конкурсу, сформувала рейтинговий список учасників і визначила авторів найцікавіших і найоригінальніших досліджень, які будуть змагатися за призові місця на підсумковій науково-практичній конференції, що відбудеться 2 квітня 2021 року.

На підсумкову конференцію запрошені представники 22 закладів вищої освіти, зі списком яких можна ознайомитись за адресоюСтуденти презентують результати досліджень у галузях:

  • Інформаційно-комунікаційні технології у дошкільній і початковій освіті.
  • Інформаційно-комунікаційні технології у загальній середній освіті.
  • Інформаційно-комунікаційні технології у професійній освіті.
  • Інформаційно-комунікаційні технології у закладах вищої освіти.
  • Використання інформаційно-комунікаційних технологій у наукових дослідженнях.

Кафедра інформатики і кібернетики очікує на гостей і сподівається на плідну роботу.

Підготували: к.пед.н., доц., старший викладач Наумук І.М.

доктор філософії, асистент Крашеніннік І.В.

Залишити відповідь