31 серпня 2021 року Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького відвідав міський голова Іван Федоров.

Іван Сергійович ознайомився  з інноваційними можливостями лабораторій та центрів університету, а саме:

– лабораторією психофізіологічних досліджень;

– лабораторією психології здоров’я;

– психологічним центром;

– освітньо-науковим центром соціокультурного розвитку дитини;

– лабораторією STEAM;

– лабораторією аналітичного контролю та молекулярно-генетичних досліджень.

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спираючись на традиції майже 100-ої діяльності, є на сьогодні науковим, освітнім, культурним центром Мелітополя та південного сходу України (сучасний девіз навчального закладу – «Більше ніж університет!»).

Одним із основних завдань університету є підготовка фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці. Для реалізації цього завдання університет створив інноваційне освітньо-наукове середовище, яке підтримується певною кваліфікацією науково-педагогічних працівників, постійним покращенням матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу і наукової діяльності (тільки за останні два роки у навчальному закладі відкрито 11 нових лабораторій). Університет розширює взаємодію із різними підприємствами і установами як на території України, так і за кордоном, є відкритим для всього нового і прогресивного.

Окрему увагу університет приділяє виконанню науково-дослідних робіт, наукових проектів, інших наукових послуг, що виконуються за рахунок держбюджетного фінансування, за міжнародними проектами та грантами, за рахунок коштів замовників. Так, науково-педагогічні працівники є учасниками проекту за підтримки ЮНЕСКО «Охорона нематеріальної культурної спадщини народів Приазов’я»; міжнародної програми Європейського офісу ООН з навколишнього середовища Project SSFA; проекту USAID «Економічна підтримка східної України», що реалізується компанією «DAI Global» (Бетесда, Меріленд, США); проекту Міністерства закордонних справ Республіки Болгарія «Болгарська допомога для розвитку»; Програми вдосконалення викладання у вищій освіті України (Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme), проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та Посольства Великої Британії в Україні; проекту «Впровадження та залучення Introducing and Engaging Diversity Globally (IEDG) та ін.

На ХІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2020» заслуги колективу університету було відзначено ГРАН-ПРІ-2020 у номінації «Лідер міжнародної діяльності». Представники Університету були нагороджені Золотою медаллю у номінації «Упровадження інформаційно-цифрових систем і технологій у навчальній, дослідницькій та інноваційній діяльності закладів освіти», дипломом «За активну участь у презентації досягнень із модернізації національної освіти». У рейтинги педагогічних вищих навчальних закладів України  за 2020рік МДПУ зайняв почесне 3 місце.

Університет активно співпрацює з органами місцевого самоврядування та міською громадою. Результатом цієї співпраці є реалізація різноманітних наукових, соціальних та культурних проектів сталого розвитку Мелітопольщини.

Просвітницька місія Університету поєднує формальну і неформальну освіту. Це акредитовані освітні програми, сертифікаційні програми, програми по підвищенню кваліфікації педагогічних працівників, сесії методичної майстерні педагога Нової української школи, відкриті освітні форуми, науково-практичні конференції різних рівнів.

Так, тільки минулого року більш ста освітян Мелітопольщини підвищили в університеті свою кваліфікацію за освітніми програмами «Сучасні інноваційні технології в освіті та психології», «Музична освіта в позашкільних закладах», «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» тощо.

В рамках роботи Методичної майстерні педагога Нової української школи взяло участь понад 250 вчителів, які пройшли відповідну сертифікацію щодо опанування іншомовної, економічної, менеджерської компетентності, впровадження інклюзивної освіти, інноваційних підходів до роботи з учнями.

У свою чергу більш ста закладів, підприємств та установ Мелітополя приймають на виробничу практику студентів університету, серед них 21 заклад загальної середньої освіти, 27 закладів дошкільної освіти, 2 заклади спеціальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, 2 заклади позашкільної освіти.

До проведення експертної оцінки якості освітніх програм Університетом залучаються зовнішні стейкхолдери. Роботодавці включаються до груп розробників освітніх програм, залучаються до освітнього процесу для проведення занять.

 Для вирішення спільних проблем та реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку Мелітопольської територіальної громади, науковці Університету є членами робочих груп з розробки та реалізації «Стратегії розвитку міста Мелітополя до 2030 року», «Плану реалізації Маркетингової стратегії міста Мелітополя», здійснюють науковий супровід моніторингу виконання «Плану інтеркультурної інтеграції міста Мелітополя», є учасниками проекту «Містки громадської активності», членами проектної групи з питань туризму Агенції розвитку Мелітополя та проекту USAID « Економічна підтримка східної Європи». Доцент Л.І.Топалова є керівником Мелітопольської локальної туристичної організації.

Прикладом ефективної взаємодії стала співпраця університету з Мелітопольською централізованою бібліотечною системою, міським краєзнавчим музеєм, Спілкою краєзнавців Мелітопольщини. Викладачі університету тісно співпрацюють з Малою академією наук Мелітополя. Тільки у 2021 році 42 слухачі МАН стали переможцями ІІ обласного туру-захисту наукових робіт під керівництвом науковців МДПУ, а вихованці доцентів Л.В.Афанасьєвої та О.З.Байтерякова стали переможцями ІІІ Всеукраїнського туру.

Місто тісно співпрацює з Центром соціологічних досліджень університету, який постійно проводить моніторингові опитування, та спільно з міською радою реалізує два міжнародні проекти Ради Європи. Дієвим результатом цієї співпраці є те, що Мелітополь в рейтингу інтеркультурних міст посів перше місце серед 148 міст світу. Доцент Л.В.Афанасьєва є радником міського Голови з питань інтеркультурної інтеграції.

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького надає всебічну допомогу національно-культурними товариствам міста в організації конференцій, круглих столів, семінарів; університет широко відкриває двері для проведення тижнів національних культур. В університеті працюють Центр болгарістики, Центр дослідження культурної спадщини, які стали центром наукових досліджень народів Приазов’я.

Таких прикладів взаємодії і партнерства можна навести багато. І в цьому – запорука сталого розвитку міста і університету!