На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів» в університеті триває прийом документів щодо надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Отримати її мають змогу випускники, які закінчили у листопаді-грудні 2020 року та 2021 році навчання і навчались за державним замовленням за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» або за іншою спеціальністю і галуззю знань та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою.

На отримання одноразової грошової допомоги можуть претендувати випускники, які навчалися на бюджеті на денній формі навчання.

Надається одноразова адресна грошова допомога у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Право визначати кількість випускників на отримання грошової допомоги надано Міністерству освіти і науки України на підставі списків, які подає університет.

Претенденти на отримання зазначеної допомоги мають подати до 05 жовтня такі документи:

заяву про надання грошової допомоги;

копію трудової книжки;

копію диплому;

довідку з місця роботи;

копію договору про роботу на посаді педагогічного працівника.

Звертатися в аудиторію №16 головного корпусу університету до Місяк Вікторії Вікторівни.

Залишити відповідь