19 листопада відбулося урочисте відкриття ІХ Міжнародної науково-практичної конференції “ПЕДАГОГІКА МИСТЕЦТВА ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ТА КУЛЬТУРНОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ”, започаткованої у 2013 році кафедрою теорії і методики музичної освіти та хореографії МДПУ імені Богдана Хмельницького під орудою доктора педагогічних наук, професора Сегеди Н.А.

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ: актуалізація людино- і культуротворчої місії педагогіки мистецтва як актуальної освітньої технології збереження і розвитку психофізіологічного здоров’я та культурного зростання особистості в умовах цивілізаційних викликів. З об’єктивних обставин конференція проходить в дистанційному форматі.

ГЕОГРАФІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ підтверджує її міжнародний статус – це представники закладів освіти з Австрії, Австралії, Вірменії, Болгарії, Молдови, Мексики, Португалії, КНР, Фінляндії та України. Тематика конференції зацікавила представників з 12 зарубіжних та 8 вітчизняних закладів вищої освіти. Загальна кількість зареєстрованих склала 103 учасники (доктори наук, професори ‒ 16, доценти ‒ 26, кандидати наук ‒ 30, Доктор PHD ‒ 2, викладачі ‒ 23, вчителі ЗЗСО ‒ 2, студенти і магістранти ‒ 25).

З ВІТАЛЬНИМ СЛОВОМ до учасників конференції звернулись ФЕДОРОВА О.В. – директор Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; ЧЕРКАСОВ В. Ф. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри мистецької освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Зі словами привітання до учасників та гостей конференції звернулись міжнародні колеги: Мануела БОНЧЕВА – доктор Музикална Академия им. П. Владигерова, София, Блгария та Ірина БІЛГЕРІ ‒ вчитель в музичній школі м.Дорбирн, Австрія.

ІЗ ПЛЕНАРНИМИ ДОПОВІДЯМИ ВИСТУПИЛИ: СЕГЕДА Н.А. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького закцентувала доповідь на питанні академічних констант інституту професійної музично-педагогічної та хореографічної освіти; ЧЕРВОНСЬКА Л.М. – кандидат педагогічних наук, доцент, докторантка кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького звернула увагу на професійній музично-педагогічній та хореографічній освіті ХХІ століття у вимірах компаративістики, розглянувши програми розвиту професіоналізму вчителів за програмами сінгапурських колег; ТЕРЕЩЕНКО С.В. та БРЕЖНЄВА С.Б. ‒ кандидати педагогічних наук, старші викладачі кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького презентували модель проєкту: “Зцілення мистецтвом” метою якого є створення мобільного арт-простору та розробка методики підтримки та корекції психічного здоров’я людини засобами педагогіки мистецтва. Спікери продемонстрували візуалізацію роботи ініціативної групи кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії над ідеєю безмежного потенціалу педагогіки мистецтва для збереження психо-фізіологічного здоров’я людей різних вікових категорій та культурного зростання особистості впродовж життя (до складу ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ проєкту входять: д.п.н., професор Сегеда Н.А.; к.п.н., ст.викладачі Терещенко С.В., Брежнєва С.Б.; концентмейстери Коваленко Л.В., Савлук І.В.).

На завершення пленарного засідання учасники науково-практичної конференції мали можливість приєднатися до обговорення кейсу: “Освітня реальність сучасного вчителя музичного мистецтва”, що підготувала ПОКАТИЛЬСЬКА Г.В. – вчитель мистецтва Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 25 Мелітопольської міської ради Запорізької області.

За результатами роботи конференції формується збірка праць її учасників, що дасть змогу більш детально ознайомитись з їхніми науковими інтересами та виокремити питання, які вимагають подальшого дослідження.