2 квітня 2021 року на філологічному факультеті проведена установча конференція з виробничої практики для здобувачів вищої освіти І М курсу за освітнім ступенем «Магістр» (спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література), 035.01  Філологія. Українська мова і література, 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)), перша – англійська.

Виробнича практика відбудеться протягом 6 тижнів (з 05.04.2021 по 14.05.2021 рр.) у здобувачів вищої освіти спеціальностей 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) та протягом 3 тижнів (з 05.04.2021 по 23.04.2021 рр.) – Філологія. Українська мова і література, 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)), перша – англійська.

Практика проводиться згідно «Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького».

Майбутні фахівці доєдналися до прямого ефіру в Zoom з метою ознайомлення з основними організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок проведення виробничої практики (педагогічної) та виробничої практики (з фаху).

Виробнича практика має на меті закріплення, поглиблення та вдосконалення теоретичних знань та практичних умінь, отриманих здобувачами вищої освіти в процесі фахової підготовки, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом, оволодіння професійним досвідом, формування готовності до самостійної трудової діяльності. (Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького https://drive.google.com/file/d/1XmAo_my6GiaF8bJYDhrtOiJ_IUDKoQ79/view

Відкрила захід керівник практики, кандидат філологічних наук, доцент Коваль О.В., яка зазначила про загальні положення та вимоги до організації практики.

Після цього доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності  Воровка М.І. ознайомила здобувачів вищої освіти з вимогами щодо написання та оформлення звіту про практику та критеріями оцінювання.

Наприкінці  зустрічі керівник практики Коваль О.В. побажала здобувачам вищої освіти успішної виробничої практики.

 

 

Залишити відповідь