Науковий відділ інформує!

Гранти для молодих науковців НАН України. Країна: Україна.   Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук.   Згідно з Протоколом до Угоди про наукове співробітництво між Польською академією наук (ПАН) і Національною академією наук (НАН) України на 2022–2024 роки у поточному […]

Права студента: кожен четвертий предмет – на вибір здобувача

Заклади вищої освіти мають надавати здобувачам право обирати навчальні дисципліни!   У статті 63 “Права осіб, які навчаються у закладах вищої освіти” Закону України “Про вищу освіту” йдеться: “Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на обрання навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом в обсязі, що становить […]