Заклади вищої освіти мають надавати здобувачам право обирати навчальні дисципліни!
 
У статті 63 “Права осіб, які навчаються у закладах вищої освіти” Закону України “Про вищу освіту” йдеться: “Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на обрання навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти (загальний обсяг кредитів становить для бакалаврів – 240 кредитів, для магістрів – 90 або 120 кредитів)”.
 
Більш детальна інформація представлена у відповідному положенні “Про вільний вибір освітніх компонентів здобувачами вищої освіти” МДПУ імені Богдана Хмельницького: https://drive.google.com/…/1GvzIDZ0Qxp6lvrz3KpkZA4…/view
 
Тож під час навчання в університеті за певним напрямом підготовки здобувач опановує переважну кількість обов’язкових профільних освітніх компонентів, а решту може обирати на власний розсуд.
 
У Міністерстві освіти і науки впевнені, що це дає змогу здобувачам доповнювати основну спеціальність додатковими знаннями, брати окремі курси для широкої ерудиції, навіть здобути додатковий фах.