Здобувачі вищої освіти спеціальності 081 Право ознайомилися з професією криміналіста

Правоохоронна діяльність держави неможлива без досвідчених, глибоко професійних юристів-правників, здатних якісно, вчасно та в повному обсязі забезпечити охорону прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина. Досвід приходить через знання теорії, яка гармонійно пов’язана з практичними навичками. Кафедра права, забезпечуючи якісну організацію навчального процесу спеціальності 081 Право, впроваджує елементи дуальної освіти, в тому числі залучаючи […]

Вітаємо з успішним захистом дисертації Аву Умерову!

16 грудня 2021 р. в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького відбувся захист дисертації аспіранта кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування Ави Умерової на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 101 – Екологія. Тема дисертації: «Наземні мікромолюски антропогенно трансформованих екосистем: вплив рекультивації та рекреації». Науковий керівник: Жуков Олександр Вікторович – доктор біологічних […]