04.10.21 відбулася зустріч робочої групи з обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта. Логопедія» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта». Д-р. пед. наук, доцент кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Журавльова Л. С. та канд. пед. наук, старший викладач Яковенко І. О. продемонстрували стейкхолдерам проєкт програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Було обговорено широке коло питань щодо змісту освітньої програми, переліку освітніх компонентів, професійних компетентностей та результатів навчання.

Учасниками засідання було внесено пропозиції. Так, Колодіна Т. В. (директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області) висловила побажання щодо включення у навчальний план освітнього компонента «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами». Максименко К. М. (вчитель-логопед вищої категорії НВК № 16) та Таган Л. В. (вчитель-логопед вищої категорії ЗДО №2) підтримали запропонований перелік вибіркових освітніх компонентів програми «Спеціальна освіта. Логопедія».

Члени робочої групи зі складу роботодавців та зовнішніх стейкхолдерів високо оцінили зміст освітньої програми: актуальність цілей, зміст предметної області, запропоновані методи, методики та технології.

Щиро дякуємо учасникам робочої групи та стейкхолдерам за конструктивні пропозиції та побажання.