8-9 вересня 2022 року в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького проведено 24 щорічну  Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми геометричного моделювання».

Цьогорічна кількість учасників стала найбільшою за останні декілька років. В роботі конференції взяли участь члени асоціації прикладної геометрії України, спеціалісти в галузі Прикладної геометрії з провідних вищих закладів освіти, а саме з Київського національного університету будівництва та архітектури ( м. Київ), Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука (м. Київ), Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ), Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Національного університету цивільного захисту України (м. Харків), Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет» (м. Харків), Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (м. Харків), Військової академії (м. Одеса), Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро), Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро) та інші.

Учасники конференції відмітили високий рівень організації та європейський підхід щодо проведення заходу. Особливу увагу привернули доклади по завершеним дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (4 шт.) та наукового ступеня кандидата технічних наук (1 шт.); результати досліджень з теорії та практики моделювання, актуальні наукові та прикладні проблеми геометричного моделювання, методики постановки та проведення наукових та дослідницьких експериментів, результати наукових досліджень та питання підготовки фахівців та науковців.

За результатами конференції будуть опубліковані тези доповідей 24 міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання» та збірка наукових праць «Сучасні проблеми моделювання», яку включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук, категорія Б.