19-20 липня 2023 р. у місті Києві відбулась Міжнародна конференція “Preparing the Next Generation of Ukrainian English Teachers: What We Have Learned and Looking Ahead”, організована RELO, U.S. Embassy та Консорціумом із удосконалення менеджмент-освіти в Україні (CEUME).

Наш університет на конференції представляла проректор з наукової роботи Тетяна Коноваленко із доповіддю “Sharing experience of participating in projects supported by the U.S. Embassy in Ukraine”. У своїй доповіді вона поділилася тим, як проєкти, фінансовані State Department of the United States та Посольства США в Україні, сприяють професійному розвитку викладачів та допомагають зробити викладання більш студенто-центрованим, цифровізованим та соціально-емоційно  сприятливим. Також у доповіді було окреслено шляхи для вдосконалення таких професійних і особистісних рис як лідерство, емоційних інтелект, стійкість, вмінь командної роботи, комунікативних вмінь, інформаційної та медіаграмотності тощо.

Формат конференції сприяв поширенню позитивного досвіду вдосконалення вищої освіти в Україні через участь у проєктах від State Department of the United States та Посольства США в Україні, вивчення напрацювань американських колег і модернізацію навчання і викладання в українських університетах. Також учасники конференції разом з організаторами напрацювали політику упровадження результатів проєктів “Pre-Service English Teacher Methodology Program for Pedagogical Universities” і “Professional Development for Instructors of Pre-Service Teachers”  у практику навчання і викладання українських університетів з метою вдосконалення підготовки вчителів англійської мови.