22 листопада 2021 року старшим викладачем кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради Власенко Е.А. проведене відкрите практичне заняття з освітнього компоненту «Психологія музичної діяльності» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр»  (група мм21М). Тема практичного заняття «Взаємозв’язок пізнавальних процесів у музично-виконавській діяльності».

Заняття проводилось за розкладом, у форматі on-line, з використанням технологій платформи Moodle – Центру освітніх дистанційних технологій та з використанням відео конференції Zoom.

Здобувачі вищої освіти обговорили проблеми психологічного супроводу виконавської підготовки музиканта та важливість використання психологічного контент у музичному навчанні дітей; презентували підготовлені завдання, а саме інтелектуальні карти за обраними темами, виготовлені у програмах Canva, Mindmeister, Diagrams, Xmind (за вибором).