Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21 серпня 2019 року основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації, участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

Окремими видами діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників, вважається: участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти (пункт 26 постанови КМУ №800).