Склад Вченої ради:

 1. Солоненко Анатолій Миколайович– д.біол.н., професор кафедри ботаніки і садово-паркового господарства, голова Вченої ради.
 2. Білецька Марина Валентинівна– к.пед.н., доцент, завідувач кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради, секретар Вченої ради.
 3. Фалько Наталя Миколаївна– в.о. ректора, к.психол.н., доцент, завідувач кафедри психології.
 4. Павленко Олександр Михайлович – к.техн.н., доцент, перший проректор.
 5. Коноваленко Тетяна Василівна – к.пед.н., доцент, проректор з наукової роботи.
 6. Арабаджи Олена Семенівна– к.геогр.н., доцент, проректор із заочної  форми навчання.
 7. Гузь Наталія Василівна – к.псих.н., доцент, директор навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти.
 8. Подорожний Сергій Миколайович – к.б.н., доцент, декан хіміко-біологічного факультету.
 9. Полякова Лариса Іванівна – к.істор.н., доцент, декан природничо-географічного факультету.
 10. Муртазієв Ернест Гафарович – к.пед.н., доцент, декан факультету інформатики, математики та економіки, куратор з організаційно-виховної роботи зі студентською молоддю.
 11. Сіроштан Тетяна Василівна – к.філол. наук, доцент, декан філологічного факультету.
 12. Дюжикова Тетяна Миколаївна – к.пед.н, доцент, завідувач кафедри хімії та хімічної освіти, голова Первинної профспілкової організації.
 13. Сегеда Наталя Анатоліївна – д.пед.н., професор, завідувач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії, голова постійної комісії Вченої ради із забезпечення якості освіти в університеті.
 14. Дубяга Світлана Миколаївна – к.пед.н., доцент, завідувач кафедри початкової і спеціальної освіти, заступник відповідального секретаря приймальної комісії.
 15. Ляпунова Валентина Анатоліївна– д.пед.н., професор, завідувач кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи.
 16. Акулова Надія Юріївна – к.філол.н., доцент, завідувач кафедри української і зарубіжної літератури.
 17. Афанасьєва Людмила Василівна – к.філос.н., доцент, завідувач кафедри соціології та філософії, керівник практик університету.
 18. Спірінцев Дмитро Васильович – к.техн.н., доцент, завідувач кафедри математики і фізики, голова комісії вченої ради університету з питань академічної доброчесності та запобігання плагіату в освітній діяльності університету.
 19. Гончарова Ольга Анатоліївна – к.пед.н., доцент кафедри методики викладання германських мов, голова комісії вченої ради університету, начальник відділу міжнародних зв’язків.
 20. Котенко Оксана Володимирівна – к.філол.н., доцент кафедри української мови, начальник навчального відділу.
 21. Максимов Олександр Сергійович– д.пед.н., професор кафедри хімії та хімічної освіти.
 22. Бєльчев Павло Васильович– к.пед.н., доцент кафедри математики і фізики.
 23. Гапотій Віктор Дмитрович – к.юр.н., доцент кафедри права.
 24. Левада Ольга Михайлівна – к.геогр.н., доцент кафедри географії та туризму.
 25. 25. Христова Тетяна Євгенівна – д.б.н., професор кафедри теорії та методики фізичного виховання і спортивних дисциплін.
 26. Глебова Наталя Іванівна – д.соціол.н., професор кафедри соціології та філософії, керівник центру по роботі з гарантами освітніх програм.
 27. Шевченко Юлія Михайлівна – д.пед.н., професор кафедри початкової і спеціальної освіти, відповідальний секретар приймальної комісії.
 28. Гудзь Віктор Васильович – д.істор.н, професор кафедри історії та археології.
 29. Жуков Олександр Вікторович – д.б.н., професор, завідувач кафедри ботаніки і садово-паркового господарства.
 30. Моложон Карина Володимирівна– начальник відділу з організаційно-виховної роботи та професійної орієнтації молоді.
 31. Радіонова Ірина Анатоліївна– директор бібліотеки.
 32. Розумейко Людмила Сергіївна– головний бухгалтер.
 33. Кирієнко Олександр Геннадійович – старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спортивних дисциплін, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, голова  ради молодих вчених університету.
 34. Сухомлінова Анастасія Сергіївна – здобувачка вищої освіти Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти, голова студентської ради університету.
 35. Устюгова Яна Едуардівна – здобувачка вищої освіти хіміко-біологічного факультету, спеціальність 014.05  Середня  освіта  (Біологія  та здоров’я людини).