Склад Вченої ради:

1. Аверіна Катерина Сергіївна – к.пед.н., доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти, начальник відділу міжнародних зв’язків;

2. Аносов Іван Павлович – д.пед.н., професор, завідувач кафедри анатомії і фізіології людини та тварин;

3. Арабаджи Олена Семенівна – к.геогр.н., доцент, проректор із заочної (дистанційної) форми навчання;

4. Бєлоглазова Юлія Михайлівна – студентка ІІІ курсу, природничо-географічного факультету;

5 Бєльчев Павло Васильович – к.пед.н., доцент, декан факультету інформатики, математики та економіки;

6. Білецька Марина Валентинівна – к.пед.н., доцент, завідувач кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради;

7. Гапотій Віктор Дмитрович – к.юр.н., доцент, завідувач кафедри права;

8. Гуров Сергій Юрійович – к.пед.н., доцент кафедри англійської філології та методики англійської мови;

9. Денисенко Надія Валеріївна – к.філол.н., доцент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови;

10. Донченко Лариса Михайлівна – к.геогр.н., доцент, декан природничо-географічного факультету;

11. Дубяга Світлана Миколаївна – к.пед.н., доцент, завідувач кафедри початкової освіти, відповідальний секретар приймальної комісії;

12. Дудник Катерина Олегівна – студентка ІІІ курсу філологічного факультету, голова студентської ради університету;

13. Дюжикова Тетяна Миколаївна – к.пед.н, доцент, завідувач кафедри органічної і біологічної хімії, голова Первинної профспілкової організації;

14. Елькін Марк Веніамінович – к.пед.н., професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності;

15. Єремєєв Володимир Сергійович – д.техн.н., професор кафедри інформатики і кібернетики;

16. Зотова Валентина Георгіївна – к.пед.н., доцент кафедри української і зарубіжної літератури;

17. Коноваленко Тетяна Василівна – к.пед.н., доцент, декан філологічного факультету, голова постійної комісії Вченої ради з розвитку іншомовної освіти в університеті;

18. Левада Ольга Михайлівна – к.геогр.н., доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства;

19. Ляпунова Валентина Анатоліївна – д.пед.н., доцент, завідувач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти, голова науково-методичної ради Університету;

20. Максимов Олександр Сергійович – д.пед.н., професор, завідувач кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти, голова спеціалізованої вченої ради;

21. Мальцева Ірина Андріївна – д.біол.н., професор, перший проректор;

22. Мартиненко Анастасія Анатоліївна – студентка ІІ курсу, філологічного факультету;

23. Моложон Каріна Олександрівна – студентка ІІІ курсу, хіміко-біологічного факультету;

24. Москальова Людмила Юріївна – д.пед.н., професор, проректор з наукової роботи;

25. Муртазієв Ернест Гафарович – к.пед.н., доцент кафедри математики і фізики, куратор з організаційно-виховної роботи зі студентською молоддю;

26. Найдиш Андрій Володимирович – д.техн.н., професор, завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, голова Комісії з питань наукової етики та запобігання академічного плагіату;

27. Осадчий Вячеслав Володимирович – д.пед.н., професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики;

28. Петренко Володимир Андрійович – к.екон.н., доцент, завідувач кафедри економіки, управління та адміністрування, куратор з економічних питань та стратегічного розвитку університету;

29. Подорожний Сергій Миколайович – к.б.н., доцент, завідувач кафедри ботаніки і садово-паркового господарства;

30. Полякова Лариса Іванівна – к.істор.н., доцент кафедри історії, куратор з національно-патріотичного виховання;

31. Радіонова Ірина Анатоліївна – директор бібліотеки;

32. Розумейко Людмила Сергіївна – головний бухгалтер;

33. Сегеда Наталя Анатоліївна – д.пед.н., професор, завідувач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії, голова постійної комісії Вченої ради із забезпечення якості освіти в університеті;

34. Солоненко Анатолій Миколайович – д.біол.н., професор, ректор, голова Вченої ради;

35. Сопіна Ярослава Вікторівна – к.пед.н., доцент кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради, начальник навчального відділу;

36. Телегін Максим Едуардович – студент ІV курсу, факультету інформатики математики та економіки.

37. Троїцька Олена Михайлівна – д.філос.н., професор кафедри філософії.

38. Троїцька Тамара Серафимівна – д.філос.н., професор кафедри психології;

39. Фалько Наталя Миколаївна – к.психол.н., доцент, завідувач кафедри психології;

40. Федорова Олена Василівна – к.пед.н., доцент, директор Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти;

41. Хромишев Віталій Олександрович – к.техн.н., доцент, декан хіміко-біологічного факультету;

42. Чорна Вікторія Володимирівна – к.пед.н., старший викладач кафедри початкової освіти, Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених;

43. Шарова Тетяна Михайлівна – к.філол.н., доцент, завідувач кафедри української і зарубіжної літератури, секретар Вченої ради.

Шарова Тетяна Михайлівна

вчений секретар Вченої ради університету кандидат філологічних наук, доцент

e-mail: vchena.rada.mdpu@gmail.com