Склад Вченої ради:

 1. Аверіна Катерина Сергіївна – к.пед.н., доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти, начальник відділу міжнародних зв’язків;
 2. Арабаджи Олена Семенівна – к.геогр.н., доцент, проректор із заочної (дистанційної) форми навчання;
 3. Бєльчев Павло Васильович – к.пед.н., доцент, декан факультету інформатики, математики та економіки;
 4. Білецька Марина Валентинівна – к.пед.н., доцент, завідувач кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради;
 5. Власенко Олександра Олегівна – здобувач вищої освіти факультету інформатики, математики та економіки;
 6. Гапотій Віктор Дмитрович – к.юр.н., доцент, завідувач кафедри права;
 7. Гуров Сергій Юрійович – к.пед.н., доцент кафедри англійської філології та методики англійської мови;
 8. Денисенко Надія Валеріївна – к.філол.н., доцент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови;
 9. Донченко Лариса Михайлівна – к.геогр.н., доцент, декан природничо-географічного факультету;
 10. Дубяга Світлана Миколаївна – к.пед.н., доцент, завідувач кафедри початкової освіти, відповідальний секретар приймальної комісії;
 11. Сухомлінова Анастасія Сергіївна – студентка Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти, голова студентської ради університету;
 12. Дюжикова Тетяна Миколаївна – к.пед.н, доцент, завідувач кафедри органічної і біологічної хімії, голова Первинної профспілкової організації;
 13. Єремєєв Володимир Сергійович – д.техн.н., професор кафедри інформатики і кібернетики;
 14. Коноваленко Тетяна Василівна – к.пед.н., доцент, декан філологічного факультету, голова постійної комісії Вченої ради з розвитку іншомовної освіти в університеті;
 15. Левада Ольга Михайлівна – к.геогр.н., доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства;
 16. Ляпунова Валентина Анатоліївна – д.пед.н., доцент, завідувач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти, голова науково-методичної ради Університету;
 17. Максимов Олександр Сергійович – д.пед.н., професор, завідувач кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти, голова спеціалізованої вченої ради;
 18. Мальцева Ірина Андріївна – д.біол.н., професор, перший проректор;
 19. Мілько Наталя Євгенівна – голова навчально-методичної ради університету;
 20. Моложон Каріна Олександрівна – студентка магістратури, хіміко-біологічного факультету;
 21. Москальова Людмила Юріївна – д.пед.н., професор, проректор з наукової роботи;
 22. Муртазієв Ернест Гафарович – к.пед.н., доцент кафедри математики і фізики, куратор з організаційно-виховної роботи зі студентською молоддю;
 23. Найдиш Андрій Володимирович – д.техн.н., професор, завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, голова Комісії з питань наукової етики та запобігання академічного плагіату;
 24. Осадчий Вячеслав Володимирович – д.пед.н., професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики;
 25. Петренко Володимир Андрійович – к.екон.н., доцент, завідувач кафедри економіки, управління та адміністрування, куратор з економічних питань та стратегічного розвитку університету;
 26. Подорожний Сергій Миколайович – к.б.н., доцент, завідувач кафедри ботаніки і садово-паркового господарства;
 27. Полякова Лариса Іванівна – к.істор.н., доцент кафедри історії, куратор з національно-патріотичного виховання;
 28. Радіонова Ірина Анатоліївна – директор бібліотеки;
 29. Розумейко Людмила Сергіївна – головний бухгалтер;
 30. Сегеда Наталя Анатоліївна – д.пед.н., професор, завідувач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії, голова постійної комісії Вченої ради із забезпечення якості освіти в університеті;
 31. Солоненко Анатолій Миколайович – д.біол.н., професор, ректор, голова Вченої ради;
 32. Сопіна Ярослава Вікторівна – к.пед.н., доцент кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради, начальник навчального відділу;
 33. Троїцька Олена Михайлівна – д.філос.н., професор кафедри філософії;
 34. Троїцька Тамара Серафимівна – д.філос.н., професор кафедри психології;
 35. Фалько Наталя Миколаївна – к.психол.н., доцент, завідувач кафедри психології;
 36. Федорова Олена Василівна – к.пед.н., доцент, директор Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти;
 37. Хромишев Віталій Олександрович – к.техн.н., доцент, декан хіміко-біологічного факультету;
 38. Чорна Вікторія Володимирівна – к.пед.н., старший викладач кафедри початкової освіти, Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

Білецька Марина Валентинівна

вчений секретар Вченої ради університету кандидат педагогічних наук, доцент

e-mail: vchena_rada@mdpu.org.ua