Склад Вченої ради

За посадами

 1. ФАЛЬКО Наталя Миколаївна – ректор, канд.психол.наук, доцент.
 2. ГЛЕБОВА Наталя Іванівна – перший проректор, д-р соціол.наук, професор.
 3. КОНОВАЛЕНКО Тетяна Василівна – проректор з наукової, інноваційної роботи та міжнародного співробітництва, канд.пед.наук, доцент.
 4. АРАБАДЖИ Олена Семенівна – проректор з науково-педагогічної роботи, зовнішніх зв’язків і стратегічного розвитку університету, канд.геогр.наук, доцент.
 5. БІЛЕЦЬКА Марина Валентинівна – учений секретар університету, канд.пед.наук, доцент кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії.
 6. ГУЗЬ Наталія Василівна – директор Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти, канд.психол.наук, доцент.
 7. ПОДОРОЖНИЙ Сергій Миколайович – декан хіміко-біологічного факультету, канд.біолог.наук, доцент.
 8. ПОЛЯКОВА Лариса Іванівна – декан природничо-географічного факультету, канд.істор.наук, доцент.
 9. МУРТАЗІЄВ Ернест Гафарович – декан факультету інформатики, математики та економіки, куратор з організаційно-виховної роботи зі студентською молоддю, канд.пед.наук, доцент.
 10. СІРОШТАН Тетяна Василівна – декан філологічного факультету, канд.філол.наук, доцент.
 11. ДЮЖИКОВА Тетяна Миколаївна – голова Первинної профспілкової організації університету, канд.пед.наук, доцент, завідувач кафедри хімії та хімічної освіти.
 12. РАДІОНОВА Ірина Анатоліївна– директор бібліотеки.
 13. РОЗУМЕЙКО Людмила Сергіївна– головний бухгалтер.
 14. СУХОМЛІНОВА Анастасія Сергіївна – здобувачка другого (освітньо-професійного) рівня вищої освіти Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти, голова студентської ради університету.

 

Виборні представники з числа працівників університету

 1. АФАНАСЬЄВА Людмила Василівна – канд.флософ.наук, доцент, завідувач кафедри соціології та філософії, керівник не педагогічної практики університету, директор центру соціологічних досліджень.
 2. БУНЧУК Оксана Володимирівна – канд.пед.наук, доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності, голова науково-методичної ради університету.
 3. ГАПЄЄВА Ірина Миколаївна – канд.філол.наук, доцент кафедри української мови, керівник Центру сприяння розвиткові та функціонуванню української мови.
 4. ГОНЧАРОВА Ольга Анатоліївна – канд.пед.наук, доцент кафедри методики викладання германських мов, голова комісії вченої ради університету з розвитку іншомовної освіти, начальник відділу міжнародних зв’язків та проєктної діяльності.
 5. ДУБЯГА Світлана Миколаївна – канд.пед.наук, доцент, завідувач кафедри початкової і спеціальної освіти, відповідальний секретар приймальної комісії університету.
 6. ЖУКОВ Олександр Вікторович – д-р біолог.наук, професор, завідувач кафедри ботаніки і садово-паркового господарства.
 7. КОТЕНКО Оксана Володимирівна – канд.філол.наук, доцент кафедри української мови, начальник навчального відділу.
 8. ЛЯПУНОВА Валентина Анатоліївна – д-р пед.наук, професор кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи.
 9. ПАВЛЕНКО Олександр Михайлович – канд.техніч.наук, доцент кафедри управління та адміністрування, начальник центру ІТ і цифрової трансформації.
 10. ПРЕДМЕСТНІКОВ Олег Гарійович – д-р юр.наук, професор, завідувач кафедри право.
 11. ПРОКОФ’ЄВА Олеся Олексіївна – канд.пед.наук, доцент, завідувач кафедри психології, керівник центру експертизи та моніторінгу якості освітнього процесу.
 12. ПРОЦЕНКО Андрій Анатолійович – канд.пед.наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, куратор з національно- патріотичного виховання студентської молоді.
 13. СЕГЕДА Наталя Анатоліївна – д-р пед.наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії, голова комісії Вченої ради університету з експертизи якості освітніх програм спеціальностей.
 14. СИТНИК Олександер Миколайович – д-р істор.наук, професор кафедри історії та археології.
 15. СОЛОНЕНКО Анатолій Миколайович – д-р біол.наук, професор кафедри ботаніки і садово-паркового господарства.
 16. СПІРІНЦЕВ Дмитро Васильович – канд.тех.наук, доцент, завідувач кафедри математики і фізики, голова комісії з питань академічної доброчесності та запобігання плагіату в освітній діяльності Університету.
 17. ХРИСТОВА Тетяна Євгенівна – д-р біолог.наук, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту.
 18. ЧОРНА Альона Віталіївна – канд.пед.наук, доцент кафедри інформатики і кібернетики, директор центру освітніх дистанційних технологій.
 19. ШЕВЧЕНКО Юлія Михайлівна – д-р пед.наук, професор кафедри початкової і спеціальної освіти, відповідальна за акредитацію та ліцензування спеціальностей в університеті.

 

Виборні представники громадських організацій та роботодавців

 1. ІБРАГІМОВА Лейла Різаєвна – депутат Запорізької обласної ради, директора міського краєзнавчого музею м. Мелітополь, голова Наглядової ради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

 

Виборні представники з числа здобувачів вищої освіти

 1. КИРІЄНКО Олександр Геннадійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, голова ради молодих вчених університету.
 2. РОЗУМЕЙКО Назар Олександрович – здобувач другого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти факультету інформатики, математики та економіки, спеціальність 015.39 Професійна освіта (цифрові технології).
 3. УСТЮГОВА Яна Едуардівна – здобувачка першого (освітньо-професійного) рівня вищої освіти хіміко-біологічного факультету, спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія  та здоров’я людини).