Склад Вченої ради:

 1. Аверіна Катерина Сергіївна – д.пед.н., доцент кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи, начальник відділу міжнародних зв’язків;
 2. Арабаджи Олена Семенівна– к.геогр.н., доцент, проректор із заочної  форми навчання;
 3. Бєльчев Павло Васильович– к.пед.н., доцент кафедри математики і фізики;
 4. Білецька Марина Валентинівна– к.пед.н., доцент, завідувач кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради, секретар Вченої ради;
 5. Власенко Олександра Олегівна– здобувач вищої освіти факультету інформатики, математики та економіки;
 6. Гапотій Віктор Дмитрович – к.юр.н., доцент кафедри права;
 7. Гуров Сергій Юрійович – д.пед.н., доцент, завідувач кафедри методики викладання германських мов;
 8. Денисенко Надія Валеріївна – к.філол.н., доцент, завідувач кафедри германської філології;
 9. Донченко Лариса Михайлівна – к.геогр.н., доцент, декан природничо-географічного факультету;
 10. Дубяга Світлана Миколаївна – к.пед.н., доцент, завідувач кафедри початкової освіти, відповідальний секретар приймальної комісії;
 11. Сухомлінова Анастасія Сергіївна – студентка Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти, голова студентської ради університету;
 12. Дюжикова Тетяна Миколаївна – к.пед.н, доцент, завідувач кафедри органічної і біологічної хімії, голова Первинної профспілкової організації;
 13. Єремєєв Володимир Сергійович – д.техн.н., професор кафедри інформатики і кібернетики;
 14. Коноваленко Тетяна Василівна –к.пед.н., доцент, декан філологічного факультету, голова постійної комісії Вченої ради з розвитку іншомовної освіти в університеті;
 15. Левада Ольга Михайлівна – к.геогр.н., доцент кафедри фізичної географії і геології;
 16. Ляпунова Валентина Анатоліївна– д.пед.н., професор, завідувач кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи;
 17. Максимов Олександр Сергійович– д.пед.н., професор, завідувач кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти, голова спеціалізованої вченої ради;
 18. Мальцева Ірина Андріївна– д.біол.н., професор, перший проректор;
 19. Мілько Наталя Євгенівна – голова науково-методичної ради університету;
 20. Моложон Каріна Олександрівна– начальник відділу організаційно-виховної роботи та професійної орієнтації молоді;
 21. Москальова Людмила Юріївна– д.пед.н., професор, проректор з наукової роботи;
 22. Муртазієв Ернест Гафарович – к.пед.н., завідувач кафедри математики і фізики, куратор з організаційно-виховної роботи зі студентською молоддю;
 23. Найдиш Андрій Володимирович – д.техн.н., професор кафедри математики і фізики, голова комісії Вченої ради з академічної доброчесності;
 24. Осадчий Вячеслав Володимирович– д.пед.н., професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики;
 25. Петренко Володимир Андрійович – к.екон.н., доцент, декан факультету інформатики, математики та економіки, куратор з економічних питань та стратегічного розвитку університету;
 26. Подорожний Сергій Миколайович – к.б.н., доцент, завідувач кафедри ботаніки і садово-паркового господарства;
 27. Полякова Лариса Іванівна – к.істор.н., доцент, завідувач кафедри історії та археології, куратор з національно-патріотичного виховання;
 28. Радіонова Ірина Анатоліївна– директор бібліотеки;
 29. Розумейко Людмила Сергіївна– головний бухгалтер;
 30. Сегеда Наталя Анатоліївна – д.пед.н., професор, завідувач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії, голова постійної комісії Вченої ради із забезпечення якості освіти в університеті;
 31. Солоненко Анатолій Миколайович– д.біол.н., професор, ректор, голова Вченої ради;
 32. Сопіна Ярослава Вікторівна – к.пед.н., доцент кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради, начальник навчального відділу;
 33. Троїцька Олена Михайлівна – д.філос.н., професор, завідувач кафедри філософії;
 34. Троїцька Тамара Серафимівна– д.філос.н., професор кафедри філософії;
 35. Фалько Наталя Миколаївна– к.психол.н., доцент, завідувач кафедри психології;
 36. Федорова Олена Василівна– к.пед.н., професор, директор Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти;
 37. Хромишева Олена Олександрівна– к.хім.н., доцент, в.о. декана хіміко-біологічного факультету;
 38. Чорна Вікторія Володимирівна– к.пед.н., доцент кафедри початкової освіти, Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.