З 01.09.2018 року в університеті є чинним бланк академічної довідки нового зразка. Заповнені академічні довідки на застарілому бланку прийматися не будуть.

При відрахуванні студента своєчасно (протягом 5 календарних днів від дня відрахування) надавати до відділу кадрів необхідну документацію на студента (студентський квиток, залікова книжка, навчальна картка, особова картка, обхідний лист, академічна довідка, засвідчена належним чином).

У разі втрати відрахованим студентом студентського квитка, залікової книжки надавати до відділу кадрів оголошення з місцевих газет про визнання втрачених документів недійсними та виготовлений дублікат залікової книжки.

Забезпечувати своєчасне (протягом 3 календарних днів) надання до відділу кадрів наказів із особового складу про відрахування, переведення з курсу на курс, з контрактної форми навчання на державну, про допуск до державних іспитів тощо; витяги із наказів та підстави до них, оформленні та засвідчені належним чином.

У термін до 01 жовтня щорічно надавати до відділу кадрів заяви-згоди зарахованих на навчання студентів на обробку їх персональних даних.