Перелік документів щодо прийняття на роботу

 • Заява
 • Копія паспорта (стор. 1, 2, 11)
 • Копія ідентифікаційного коду
 • Особовий листок з обліку кадрів
 • Автобіографія
 • 3 фотокартки
 • Копії документів про вищу освіту (з додатками), наукові, вчені та почесні звання
 • Військовий квиток (для військовозобов’язаних)
 • Список наукових праць
 • Засвідчена копія свідоцтва про зміну прізвища (зокрема про одруження тощо)
 • Трудова книжка (для сумісників – засвідчена її копія за основним місцем роботи)
 • Довідка з основного місця роботи (для сумісників інших організацій, установ)
 • Заява про надання згоди на обробку персональних даних
 • Копії свідоцтв про народження дітей
 • Довідка про проходження флюорографічного обстеження
 • Посвідчення про соціальне страхування
 • Посвідчення про наявні пільги

 

Про зміну персональних даних, що підлягають обробці (паспортні дані (зміну паспорта, додавання записів після настання 25-ти (45-ти) років), сімейний стан, місце проживання тощо), працівники університету повинні повідомляти відділ кадрів у тижневий строк після отримання підтверджувальних документів.

 

Трудова книжка працівника зберігається у відділі кадрів університету і видається працівникам лише у день звільнення під особистий підпис у Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них.У разі необхідності уточнення даних трудової книжки на вимогу працівника університету відділом кадрів надається засвідчений витяг із трудової книжки, або ж її копія.

 

Працівник, який знаходиться у основній щорічній, або ж додатковій відпустках одночасно не може перебувати у службовому відрядженні.

 

Щорічна основна та додаткові відпустки надаються працівникам університету з таким розрахунком, щоб вони були використані до закінчення робочого року.