Людмила Сергіївна РОЗУМЕЙКО

головний бухгалтер

Контакти:
Адреса:м.Мелітополь,
вул.Університетська, 20 (будівля ректорату)

тел. (0619)44-01-71, 44-02-93, 44-81-31

e-mail: zvit@mdpu.org.ua

 

СКЛАД  БУХГАЛТЕРСЬКОЇ  СЛУЖБИ  ЗА  НАПРЯМАМИ  РОБОТИ:

 Литвинова  Лариса Георгіївна, заступник головного бухгалтера – надання консультацій керівникам наукових проектів щодо планування кошторисів  витрат на виконаннянауково-дослідних робіт,  ведення змін у річному  кошторисі  університету, ведення та контроль руху грошових коштів на банківських рахунках університету(надходження, видатки),складання щомісячної, щоквартальної та річної бюджетної та фінансової звітності по використанню коштів університету, податкова звітність.

тел. (0619) 44-02-93

 

Вакулова Олена Іванівна, заступник головного бухгалтера – облік розрахунків з постачальниками, за надані послуги,отримані товари,виконані роботи. Перевірка наданих документів підзвітною особою про використання коштів на відрядження, або підзвіт. Оплата витрат по авансовим звітам. Надання первинної документації організаціям за проживання в гуртожитку. Нарахування орендної плати, комунальних послуг. Облік дебіторської та кредиторської заборгованості .Акти звіряння розрахунків. Складання щомісячної, щоквартальної та річної бюджетної та фінансової звітності на основі зведених оброблених та перевірених даних бухгалтерського обліку. Складання та подання податкової звітності(ПДВ). Оприлюднення інформації на сайті МДПУ бухгалтерських документів (фін.звітів, кошторисів та змін до них, штатного розпису) . Статистична звітність (1-послуги).

тел. (0619) 44-02-93

 

Біляєва Тетяна Вікторівна, провідний бухгалтер – аналіз економічних показників доходів та витрат. Розрахунок податків та зборів (обов’язкових платежів) для подання податкової та статистичної звітності відповідно до Законодавства України. Складання кошторисної вартості платних послуг. Відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій; списання (передачі) рухомого та нерухомого майна; проведення розрахунків при оплаті товарів, робіт, послуг, відповідність перерахованих коштів обсягам виконаних робіт,придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів;оформлення первинних бухгалтерських документів. Заступник тендерного комітету МДПУ імені Богдана Хмельницького.

 

Філіпова Тетяна Олександрівна, провідний економіст – розрахунок кошторисів платних послуг (вартість навчання, проживання у гуртожитках, сертифікатні освітні програми та ін.), секретар тендерного комітету.

тел. (0619) 44-81-31

 

Григор’єва Ганна Миколаївна, бухгалтер І категорії – нарахування оплати за навчання студентам; занесення даних до Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (ЄДАТА); підготовка платіжних документів до Казначейства; статистична звітність (1 ПВ).

тел. (0619) 44-81-31

 

ВІДДІЛ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА СТИПЕНДІЇ

тел. (0619) 44-02-93

Гайдаржи Ольга Володимирівна,  начальник відділу нарахування заробітної плати та стипендії – нарахування заробітної плати працівникам, нарахування академічних та соціальних стипендій студентам, складання звітності до пенсійного фонду та фонду ФСС з ТВП, нарахування та перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування.

Климова Інна Олександрівна , бухгалтер І категорії –  нарахування заробітної плати  та листків тимчасової непрацездатності працівникам, видача довідок про доходи працівникам та студентам.

Галіщева Галина Василівна , бухгалтер  ІІ категорії –  нарахування заробітної плати  та листків тимчасової непрацездатності працівникам, видача довідок про доходи працівникам та студентам.

 

ВІДДІЛ З ОБЛІКУ  МАТЕРІАЛЬНИХ  ЦІННОСТЕЙ:

тел. (0619) 44-02-93

 Анісімова Олеся Олександрівна, начальник відділу з обліку матеріальних  цінностей – облік основних засобів, бібліотечних фондів та інших нематеріальних активів, складання форм річної звітності.

ТравінаСвітлана Володимирівна, бухгалтер 1 категорії  відділу з обліку матеріальних цінностей – облік інших необоротних активів, виробничих запасів, інших нефінансових активів, видача доручень.

Нудьга Світлана Вікторівна, бухгалтер 2 категорії  відділу з обліку матеріальних цінностей – облік основних засобів, виробничих запасів, нарахування оплати  за проживання у гуртожитках університету, видача подорожних листів вантажного та службового легкового автомобілів.