План заходів з охорони праці (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Основні завдання, які виконує служба охорони праці:

– розробка необхідних документів з охорони праці для підприємства;

– забезпечення дотримання співробітниками правил і вимог охорони праці, нормативних актів, умов колективного договору;

– контроль умов праці, дотримання санітарно-гігієнічних норм трудового законодавства;

– попередження виробничого травматизму, пропаганда позитивних рішень, що підвищують безпеку виробничих процесів;

– інформування працівників про правила безпечної роботи.

Функції відділу охорони праці у Мелітопольському державному педагогічному університеті

імені Богдана Хмельницького:

– всебічний аналіз стану роботи з охорони праці в університеті;

– попередження виробничих травм і профзахворювань;

– участь у впровадженні сучасних стандартів безпечної роботи;

– регулярний контроль технічного стану будівель, устаткування, в тому числі того, що впливає на створення здорових умов праці, участь в роботі комісій, що здійснюють ці функції;

– проведення або організація всіх видів інструктажів на підприємстві.

Основні документи з охорони праці

Існують обов’язкові вимоги щодо того, які документи з охорони праці повинні бути на підприємстві:

– положення про відділ ОП;

– програми вступного та первинного інструктажів та журнали, які реєструють їх проведення;

– необхідні інструкції з охорони праці за видами робіт і за спеціальностями;

– журнали, що фіксують їх наявність, а також видачу відповідним службам і фахівцям;

– перелік професій, що мають шкідливі умови праці і потребують постійного медичного контролю;

– накази про призначення осіб, відповідальних за охорону праці у всіх структурних підрозділах;

– колективний договір;

– програму забезпечення та вдосконалення охорони праці на виробництві;

– наказ про атестацію робочих місць;

– журнал реєстрації виробничих травм і заходів щодо усунення обставин, що спровокували їх.