ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ, СОЦІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА  КРАЄЗНАВСТВА

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ТВОРЧІСТЬ»

Тематика роботи гуртка: «Дослідження туристично-рекреаційних, краєзнавчих та соціально-економічних аспектів розвитку України та світу: виявлення методичних питань викладання географії в школі та ВНЗ».

Науковий керівник: к.геогр.н., доцент Байтеряков О.З.

Староста: Галатенко Ю.О, 417-п гр.

 

КАФЕДРА ІСТОРІЇ ТА АРХЕОЛОГІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «КЛІО»

Тематика роботи гуртка: «Давня історія та археологія України».

Науковий керівник: к.і.н, доцент Замуруйцев  О.В.

Староста: Дорош Н.В., М130-п гр.

 

КАФЕДРА ІСТОРІЇ ТА АРХЕОЛОГІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ДОНЦОВЦІ»

Тематика роботи гуртка: «Науково-ідеологічна спадщина Д.І. Донцова та історико-краєзнавчі пам’ятки Мелітопольщини».

Науковий керівник: д.і.н., доцент Ситник О.М.

Староста: Мартовицький С.А, 318-п гр.

 

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ДИСКУРС»

Тематика роботи гуртка: «Філософія діалогу культур».

Науковий керівник: к.соц.н., доц. Александров Д.В.

Староста: Гадомський В.В., 610-п гр.

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ОЛІМП»

Тематика роботи гуртка: «Формування здоров’язберігаючих технологій студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту».

Науковий керівник:  к.пед.н., доцент Котова О.В.

Староста: Муріч О.С., М120-п гр.

 

КАФЕДРА ФІзичної ГЕОГРАФІЇ І ГЕОЛОГІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ВСЕСВІТ»

Тематика роботи гуртка: «Геоекологічні дослідження північного узбережжя Азовського моря, раціональне природокористування та охорона. Динаміка геолого-геоморфологічних процесів Північно-Західного Приазов’я та їх вплив на географічне середовище».

Науковий керівник: к. г. н., доц. Гришко С.В.

Староста: Кожаєва А.С., М 110/3-п. гр.

 

КАФЕДРА ПРАВА

НАУКОВИЙ ГУРТОК «Правознавець»

Тематика роботи гуртка: «Перспективи розвитку основних галузей права»

Науковий керівник: к.ю.н., ст. викладач Верголяс О.О.

Староста: Дзінкович Х.С., 517-п гр.