КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК  «ACME-SCOOL»

Тематика роботи гуртка: «Професіоналізм майбутнього вчителя мистецтва».

Науковий керівник: к.пед.н., доцент Червонська Л.М.

Староста: Тьоркіна І., 4 курс

 

КАФЕДРА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА ТА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЕСТРАДИ

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ «АККОЛАДА»

Науковий керівник: ст. викладач Власенко Е.А.Науковий гурток «Імпровізація»

Тематика роботи гуртка: «Розвиток професійно-виконавської майстерності педагога-музиканта» (в межах наукової теми секції фортепіано кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради). «Формування екологічної свідомості учнів загальноосвітньої школи у процесі підготовки творчих еко-арт проектів». Практична реалізація проекту «Диво-Планета» в межах студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку».

Староста: Шолохова А. О., 515-с гр.

Науковий гурток «Акцент»

Науковий керівник: к.пед.н., доцент Котова Л.М.

Тематика роботи гуртка: ««Художньо-творчий розвиток майбутнього педагога-музиканта».

Староста: Зубов Я.І., 916-с/2 гр.

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ORDO AMORIS»

Тематика роботи гуртка: «Психологічні засади гармонізації освітнього простору: проектування, моделювання та експертиза здоров’язбережного професійного зростання майбутніх фахівців».

Науковий керівник: к.психол.н., доцент Денисов І.Г.

Староста: Журо А. (магістратура)

 

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «АНІМАТОР»

На кафедрі дошкільної освіти і соціальної роботи вже понад 15 років успішно працює науковий студентський гурток «Аніматор».

Науковий керівник: Волкова Віра Андріївна, к. пед. н., доцент

Студенти кафедри мають можливість ознайомитися з методичними рекомендаціями і розробками з усіх фахових дисциплін; з презентаціями, відео матеріалами, у тому числі з педагогічних практик.

Індивідуальний напрям науково-дослідницької роботи студентів відповідає науково-дослідницькій темі кафедри: «Формування цінностей особистості у сучасному культурно-освітньому просторі».

Напрями досліджень :

Для спеціальності Дошкільна освіта: Формування особистості дитини в дошкільному віці, Психолого-педагогічні проблеми формування цінностей особистості, Толерантні взаємини у дітей дошкільного віку в умовах ЗДО, Духовно-моральне виховання дітей у сім’ї, Взаємодія дошкільного закладу з молодими сім’ями, Співпраця дошкільного навчального закладу та сім’ї у екологічному вихованні дітей старшого дошкільного віку, Еко-сенсорне виховання особистості дошкільника, Формування моральних цінностей вихованців, Особливості застосування комп’ютерних технологій в сучасному дошкільному навчальному закладі, Взаємозв’язок ігрової, мовленнєвої діяльності та спілкування у дошкільному дитинстві, Використання усної народної творчості у мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку, Виховання звукової культури мовлення дошкільників, Розвиток фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку

Для спеціальності Соціальна робота:

Профілактики вживання наркотичних речовин в умовах загальноосвітнього навчального закладу, Соціалізація дітей, позбавлених батьківського піклування, Роль християнських моральних цінностей у духовно-моральному розвитку особистості, Формування громадянської компетентності особистості, Виховання толерантних взаємин учнів молодшого шкільного віку, Формування соціальної активності особистості старшокласника, Соціальна адаптація дітей з особливостями психофізичного розвитку, Методи і форми соціальної роботи з неповною сім’єю, Національна ідентичність особистості.

Значно зросла кількість публікацій студентів у наукових збірках, участь у конференціях різного рівня; рівень підготовленості студентів, про що свідчать високі місця, які посіли студенти на ІІ турі Всеукраїнської олімпіади, у конкурсі наукових студентських робіт; активну участь у науково-дослідній роботі беруть студенти спеціальності «Соціальна робота», «Дошкільна освіта», починаючи з І курсу.

Студентський науковий гурток кафедри щорічно бере участь в університетському конкурсі «Краща наукова група» і посідає призові місця.

 

КАФЕДРА  ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ЕРУДИТ»
Тематика роботи гуртка: «Формування екологічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів».

Науковий керівник: к.пед.н., асистент Чорна В.В.

Староста: Струкова С., 527М гр.