КАФЕДРА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА ТА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЕСТРАДИ СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ «АККОЛАДА»

Науковий гурток «ІМПРОВІЗАЦІЯ»

Тематика роботи гуртка: «Розвиток професійно-виконавської майстерності педагога-музиканта» (в межах наукової теми кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради)

Науковий керівник: ст. викладач Власенко Е.А.

Староста: Малахова Ангеліна Валеріївна 518-с групи.

 

Інформація про роботу гуртка

Студенти гуртка є активними учасниками наукових заходів Міжнародного, Всеукраїнського, регіонального рівнів (доповіді на семінарах, конференціях з публікацією тез та наукових статей).

Результати наукових досліджень студенти втілюють у свою виконавську діяльність беручи участь у різноманітних конкурсах та фестивалях.

Творчі здобутки гуртківців за 2020 рік:

 1. Всеукраїнський конкурс «Лавина талантів» (2квітня 2020 року м. Київ, за підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури України):

– Пірго Аліна 1 курс, гр.. 619 с – Лауреат І ступеня;

-Трушкіна Марина – 3 курс гр. 517-с – Лауреат ІІ ступеня;

-Микуліна Катерина гр. 517-с – Лауреат ІІ ступеня;

– Величко Євгенія – (1М курс ЗФН) – Лауреат І ступеня.

 1. Міжнародний полікультурний фестиваль-конкурс «Переяславський дивограй» (23-24 квітня 2020 р., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» м. Переяслав–Хмельницький):

– Пірго Аліна 1 курс, гр. 619 с – Лауреат ІІ ступеня;

– Легостаєва Кристина – 4 курс ЗФН – Лауреат ІІ ступеня;

– Величко Євгенія – студентка 1 курсу магістратури ЗФН М21-с групи – Лауреат ІІІ ступеня;

– Захарченко Тетяна – студентка 4 курсу ЗФН -41 групи – Лауреат ІІІ ступеня.

 1. Всеукраїнський фестиваль «Зірка року онлайн 2020» (15 травня 2020 року м. Київ):

– Малахова Ангеліна – 2 курс 518-с. – ГРАН -ПРІ

 1. Всеукраїнський багатожанровий дистанційний конкурс «Лавина Талантів» (17 червня 2020 р. м. Київ, за підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури України):

– Легостаєва Кристина – 4 курс ЗФН – Лауреат І ступеня;

– Середня Яна – 4 курс ЗФН – Лауреат І ступеня.

 1. Міжнародний очно-дистанційний конкурс-фестиваль мистецтв «Talents of the World» (26 -30 червня 2020 року Sunny Baech, Bulgarya:

– Пірго Аліна 1 курс, гр. 619 с – Диплом Лауреата І премії;

– Трушкіна Марина 3 курс гр. 517-с – Диплом Лауреата І премії;

– Легостаєва Кристина 4 курс ЗФН – Диплом Лауреата І премії.

 1. ХІІ Міжнародний конкурс мистецтв «Caspi Art» (02.10.2020 -16.10 2020, м.Мерсін, Турція ):

– Трушкіна Марина 4к курс. 517-с – Диплом за 1 місце;

– Легостаєва Кристина 1 курс магістратури ЗФН– Диплом за 1 місце;

 1. Канадсько–український фестиваль дитячої та юнацької творчості «Торонто 2020».(28.10 – 05.11. 2020 року. Київ-Торонто):

– Трушкіна Марина 4к курс. 517-с – Диплом Лауреата І ступеня.

 1. Міжнародний дистанційний конкурс JISKRA 2020 CZECH REPUBLIC (2.11.2020 – 8.11.2020 року, Чехія, Прага)

– Трушкіна Марина 4к курс. 517-с – Лауреат І ступеня;

– Величко Євгенія – (1М курс ЗФН) – Лауреат І ступеня.

 1. Міжнародний дистанційний конкурс European Talents 2020 – Hungary, Budapest (11-14 листопада, Угорщина, Будапешт):

Середня Яня (1 курс магістратури ЗФН) – Лауреат І ступеня;

 • Болотіна Світлана (2 курс СТН група 919с) – Лауреат ІІ ступеня.

 

Науковий гурток «АКЦЕНТ»

Тематика роботи гуртка: ««Художньо-творчий розвиток майбутнього педагога-музиканта».

Науковий керівник: к.пед.н., доцент Котова Л.М.

Староста: Булах Денис Володимирович 520-с групи.

Інформація про роботу гуртка

Студенти гуртка є активними учасниками наукових заходів Міжнародного, Всеукраїнського, регіонального рівнів: доповіді на семінарах, конференціях з публікацією тез та наукових статей.

Результати наукових досліджень студенти втілюють у свою виконавську діяльність беручи участь у різноманітних конкурсах та фестивалях.

Творчі здобутки гуртківців за 2020 рік:

Войтенко РоманДИПЛОМ І ступеня (VІI Міжнародний полікультурний фестиваль-конкурс «Переяславський диво грай»);

Бас Юлія (у складі квартету «Саунд версія» ) Лауреат І ступеня (Міжнародний дистанційний конкурс JISKRA 2020 CZECH REPUBLIC (Прага, 2-8.11.2020 р.) та Міжнародний дистанційний  вокальний конкурс The Song (Італія, 15.11.20));

Мірошниченко ВалеріяЛауреат ІІ премії (IV Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «SOLOVIOV»);

Рябчиков Максим – Лауреат ІІ ступеня (Міжнародний конкурс EUROPEAN TALENTS 2020 – HUNGARY, BUDAPEST);

Булах Денис Лауреат І ступеня (Канадсько-український фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Торонто 2020»)

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ACME SCHOOL»

Тематика роботи гуртка: «Проблеми та перспективи розвитку музичного та хореографічного мистецтва»

Науковий керівник: к.п.н., доцент, Червонська Л.М.

Староста: Новікова О.Д. 517-с група

Інформація про роботу гуртка

Метою діяльності наукового гуртка «Acme school» є: залучення обдарованої студентської молоді до наукової діяльності, сприяння оволодінню здобувачами вищої освіти методиками наукових досліджень, розвитку у них наукового мислення і аналітичних здібностей.

Основні завдання роботи наукового гуртка «Acme school»:

 • виконання науково-дослідних робіт з проблематики тем наукових досліджень кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії;
 • участь студентів в олімпіадах та конкурсах студентських робіт фахового спрямування;
 • виступи студентів з результатами власних наукових досліджень на міжнародних та всеукраїнських студентських наукових, науково-практичних конференціях, семінарах тощо;
 • підготовка до публікації наукових статей з проблемних питань теорії і методики музичної освіти та хореграфії;
 • робота студентів з провідними науковцями кафедри щодо підготовки та оприлюднення наукових доповідей, рефератів, повідомлень на засіданнях наукового гуртку, семінарах, конференціях тощо.

Учасники наукового гуртка «Acme school» мали можливість поділитись результатами своїх досліджень (за період 09.2017-12.2020 рр.):

 • Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти» 8-10 листопада 2017 р. (м.Мелітополь);
 • Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 30 березня 2018 р., ( м. Переяслав-Хмельницький);
 • ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм» (2 березня 2018 р., м.Кременчук);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти» (20 березня 2018 р., м.Умань);
 • Всеукраїнській електронній науково-практичній конференції (26 квітня 2018 р., м.Мелітополь);
 • Всеукраїнській студентській науковій конференції «Мистецька освіта в контексті євро інтеграційних процесів» (21 березня 2019 р., м.Умань);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва» 16 травня 2019 р., м.Херсон);
 • ІІ Міжрегіональному семінарі-практикумі «Мова як носій нематеріальної культурної спадщини» (16.05.2019 р., м.Мелітополь);
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогіка мистецтва для культурного зростання впродовж життя» (7-9 листопада 2019 р, м.Мелітополь).
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогіка мистецтва для збереження і розвитку психофізіологічного здоров’я та культурного зростання особистості впродовж життя» (11-13 листопада 2020 р, м.Мелітополь)

Підготовка та участь учасників наукового гуртка «Acme school» в олімпіадах :

Участь студентки Болдуєва М. спеціальності «Музичне мистецтво» у ІІ етапі Всеукраїнській студентської олімпіади зі спеціальності «Музичне мистецтво» (ІІІ місце) (9-12 квітня 2019 р., м.Кропівницький) (кер. Мержева Л.Ф.).

Участь студентів В.Балтер, А.Гаврилюк, К.Богатирьова, К. Конавальська, О.Зборовський спеціальності «Хореографія» у ІІ етапі Всеукраїнській студентської олімпіади зі спеціальності «Хореографія» (9-12 квітня 2019 р., м.Одеса).

Підготовка та участь учасників наукового гуртка «Acme school» в конкурсах, фестивалях:

Учасники наукового гуртка «Acme school» студентки 517-с групи Чиквашвілі А., Новікова О. отримали дипломи лауреатів І Премії за участь  у міжнародному фестивалі-конкурсі «STAR WAVES OF HITS 2020» (6.12.2020, м. Львів) в номінації «Академічний вокал»

Участь студентів наукового гуртка у мистецькому форумі–фестивалі «Полікультурні артдіалоги» в межах Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка мистецтва для культурного зростання впродовж життя» (7-9 листопада 2019 р, м.Мелітополь), «Педагогіка мистецтва для  збереження і розвитку психофізіологічного здоров’я та культурного зростання особистості впродовж життя» (11-13 листопада 2020 р, м.Мелітополь)

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ORDO AMORIS»

Тематика роботи гуртка: «Психологічні засади гармонізації освітнього простору: проектування, моделювання та експертиза здоров’язбережного професійного зростання майбутніх фахівців».

Науковий керівник: к.психол.н., доцент Фалько Н.М.

Староста: Чиркова Анастасія Сергіївна, М 320с групи

Інформація про роботу гуртка

У науковому житті кафедри психології беруть активну участь студенти, які є учасниками наукового гуртка «Оrdo Аmoris», в якому вони поглиблюють знання, уміння та навички, пов’язані з інноваційними технологіями в галузі сучасної психології з дослідженнями актуальних проблемних питань з апробацією діагностичного інструментарію, розробкою психокорекційних і розвивальних програм.

Про результати якісної співпраці викладачів та здобувачів вищої освіти свідчать призові місця у Всеукраїнських студентських олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, публікації у наукових фахових та міжнародних виданнях. Студенти наукового гуртка під керівництвом викладачів кафедри приймають активну участь у програмах міжнародного стажування.

Серед призерів ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: Горбань Г. – диплом І ступеня, 2011 р., Дубінський В. – диплом ІІІ ступеня, 2011р., Лапій Х. – диплом І ступеня, 2012 р., Кочкурова К. – диплом III ступеня, 2013 р., Песоцька К. – диплом III ступеня , 2013 р., Мартинюк А. – диплом III ступеня, 2013 р., Пижик Д. – диплом ІІ ступеня 2014 р., Стефанюк А – диплом ІІІ ступеня, 2015 р., Дуб О. – диплом ІІІ ступеня, 2015 р., Гніпель Д. – диплом ІІ ступеня, 2016 р., Журо А. – диплом ІІІ ступеня, 2016 р., Заколотюк В. – диплом ІІІ ступеня, 2017 р., Волобуєва А. – диплом III ступеня, 2017р., Чиркова А. – диплом ІІІ ступеня, 2019 р., Яременко А. – диплом ІІІ ступеня 2019 р., Дубовік А. – диплом ІІІ ступеня, 2020 р.

Досягнення студентів спеціальності «Психологія» визнаються на національному рівні та відзначаються стипендіями:

 • Президента України – Песоцька К. (2012 р.), Мартинюк А. (2013 р.), Пижик Д. (2014 р.), Алхіменко О. (2015 р.) Заколотюк В. (2016 р.);
 • Верховної Ради України – Радченко С. (2015р);
 • Кабінету Міністрів України – Фірсова О. (2010 р.);
 • Запорізької обласної ради – Волобуєва О. (2013 р.);
 • Запорізької обласної державної адміністрації – Работа Т. (2012 р.), Бик Н. (2017 р.).

 

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «АНІМАТОР»

Тематика роботи гуртка: «Теоретичні та практичні аспекти формування загальнолюдських цінностей особистості у культурно-освітньому просторі»

Науковий керівник: к.пед.н., ст. викл. Єрьоміна Л. Є.

Староста: Ципак Вікторія Сергіївна 117-с групи.

Інформація про роботу гуртка

Основною метою роботи наукового гуртка є підвищення рівня теоретичної, науково-практичної та методичної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти та соціальної роботи, розвиток у них творчого мислення і навичок в організації та виконанні науково-дослідної роботи. Наукові дослідження гуртка здійснюються виходячи з сучасних проблем формування ринку освітніх та соціальних послуг в Україні.

Робота гуртка включає проведення дискусій на актуальні теми, практичні заняття-семінари, де здобувачі вищої освіти відпрацьовують методику написання наукових робіт, засвоюють правила роботи з науковою літературою, проводяться тематичні засідання, де учасники отримують додаткову інформацію, пов’язану з їх майбутньою спеціальністю.

Основними завданнями діяльності наукового гуртка є:

 • розвиток здібностей здобувачів вищої освіти до науково-дослідницької роботи шляхом залучення їх до самостійної наукової та практичної роботи;
 • оволодіння учасниками науковими методами пізнання;
 • вивчення принципів і методів організації та виконання наукових досліджень, планування організації наукового експерименту, оформлення та обробки наукових даних, впровадження результатів наукових досліджень;
 • підготовка до проведення наукових досліджень під час виконання курсових і дипломних робіт.

Організаційними напрямами діяльності наукового гуртка «Аніматор» є:

– проведення засідань для заслуховування доповідей, підготовлених студентами;

 • інформування учасників наукового гуртка про майбутні регіональні, всеукраїнські та міжнародні наукові конференції, написання тез доповідей і статей для публікації тощо;
 • підготовка учасників гуртка до конференцій різного рівня.

 

КАФЕДРА  ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ЕРУДИТ»

Тематика роботи гуртка: «Формування екологічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів».

Науковий керівник: к.пед.н., асистент Чорна В.В.

Староста: Забарюща Аліна Андріївна 218-с групи.

Інформація про роботу гуртка

На кафедрі початкової освіти гурток функціонує з 2010 р. До складу гуртка входять близько 25 здобувачів вищої освіти заочної та денної форм навчання.

Метою гуртка є задоволення широкого кола пізнавальних наукових інтересів студентської молоді. А це означає, що кожен здобувач вищої освіти ННІ СПМО, що навчається за спеціальністю 013 Початкова освіта, може знайти для себе щось цікаве, а викладачі кафедри завжди раді допомогти розібратися у тій чи іншій науковій проблематиці, проконсультувати, спрямувати у потрібне русло.

Гуртківці – це друзі, яких об’єднує спільний інтерес, наука, бажання дізнатися щось нове. Засідання гуртка відбуваються раз на місяць, коли відбувається спілкування з керівниками проблемних груп, викладачами, обговорення наробок з обраної наукової теми, виступи з доповідями. Тобто здобувачі цікаво та з користю проводять вільний від навчання час. Заняття у гуртку дуже позитивно відбиваються і на результатах навчання, адже завдяки гуртку здобувачі глибше пізнають не тільки тему власного наукового дослідження, але й супутні питання, які можуть знадобитися під час навчання, практичної підготовки або професійної діяльності.

Члени гуртка беруть участь у наукових семінарах різного рівня, університетських та всеукраїнських олімпіадах, активно долучаються до проведення заходів у рамках фестивалю науки, що є традиційним у рамках нашого університету і багато іншого.

Учасники гуртка під керівництвом викладачів кафедри публікують свої наробки не лише у студентських збірниках наукових праць (так, наприклад, у нас в університеті є збірник «Еврика», видання якого було ініційовано Науковим товариством студентів, аспірантів та молодих учених), але й у більш статусних наукових педагогічних журналах та збірниках.

Результатами плідної співпраці викладачів та студентів є участь та призові місця членів студентського наукового гуртка у Всеукраїнських олімпіадах та Всеукраїнських студентських конкурсах наукових робіт, а саме: Матюхіна Ірина (диплом ІІ ступеня) – студентська олімпіада зі спеціальності 013 Початкова освіта (м. Бердянськ, 2010 р.), Папина Карина (диплом ІІ ступеня) – ІІ етап Всеукраїнського студентського конкурсу наукових робіт із галузі «Початкова освіта» (м. Дрогобич, 2015 р.).

У 2016 р. за результатами IX Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії-2016» команда МДПУ імені Богдана Хмельницького посіла III місце. Студенти спеціальності 013 Початкова освіта освітньої програми «Початкова освіта. Християнська етика» отримали грамоти у номінаціях: за найкращу презентацію дослідження (Горбань Яна); за найкраще розв’язання ситуації на основі вчення Біблії (Кузьменко Любов); за високий рівень ораторської майстерності та красномовність під час виступу (Мамина Анастасія); Мамина Анастасія (диплом ІІІ ступеня) у X Всеукраїнській олімпіаді «Юні знавці Біблії» зі спеціалізації «Християнська етика» 2017 н. р. (м. Острог); Махсма Яна (диплом ІІІ ступеня) у XІІ Всеукраїнській олімпіаді «Юні знавці Біблії – 2019» в м. Острог на базі Національного університету «Острозька академія»).

Досягнення студентів спеціальності 013 Початкова освіта визнаються на національному рівні та відзначаються стипендіями:

 • Президента України – Махсма Я. (2019 р.);
 • Запорізької обласної державної адміністрації – Дубяга В. (2018 р.).

Учасники наукового гуртка, а також багато інших здобувачів вищої освіти, починаючи з першого року навчання, також беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, наукових семінарах кафедри.

Наукова діяльність студентів відображена й у багаточисельних публікаціях у наукових фахових та міжнародних виданнях:

З 2018 р. здобувачі вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» беруть участь у програмі «Direct mobility» в Лодзинському університеті (Польща), результатом якої є отримання диплому європейського зразка.

У 2018-2020 навчальному році Мостівенко Ю. навчається за умовами програми «Подвійний диплом» у Вищій Лінгвістичній школі (Польща).

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «АНГЛІЙСЬКА МОВА ТА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО»

Тематика роботи гуртка: «Англійська мова у сучасному світі: реалізація мовного компетентісного підходу в вищій школі.»

Науковий керівник: к.пед.н., ст.викл. Маслова А.В., к.філол.н., доц. Калужська Л.О.

Староста: Чебанова А.О. 217-с/3 групи

Інформація про роботу гуртка

На кафедрі «Іноземних мов» працює науковий студентський гурток «Англійська мова та сучасне суспільство».

На заняттях гуртка студенти удосконалюють свої знання з англійської мови, опрацьовують наукові тексти за своїм фахом з англомовних джерел, презентують доповіді, готують публікації статей та тез англійською мовою.

Засідання гуртка проводяться щомісяця (кожен останній четвер місяця). Студенти беруть активну участь у дискусіях, пропонують нові форми роботи та теми для обговорення. Засідання проходять жваво, цікаво, є корисними для розвитку комунікативної англомовної компетенції студентів.