КАФЕДРА БОТАНІКИ І САДОВО- ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Науковий гурток «CATENA»

Керівник гуртка – 

Староста гуртка – 

Тематика наукового гуртка: Екологія і різноманіття водоростей природних і антропогенних екосистем. Флороценотична складова біологічних систем.

Кількість студентів: 36.

План роботи студентського наукового гуртку «Catena» на 2023-2024 н.р.

Вересень 2023

Організаційні збори і затвердження плану роботи наукового гуртка на 2023-2024 н. р.

Жовтень 2023

Універсальний дизайн – дизайн, доступний для кожного.

Листопад 2023

Особливості озеленення публічних  просторів Європейський країн.

Грудень 2023

Галерейні ліси дельти Дунаю.

Січень 2023

Специфіка ландшафтного дизайну і озеленення вітрин на прикладі Бельгії.

Лютий 2024

День водно-болотних угідь.

Березень 2024

Гарденотерапія – новий напрямок ландшафтного дизайну.

Квітень 2024

Декоративні дерева і кущі в колекції ботанічного саду ім. академіка О. Фоміна.

Травень 2024

Різноманіття водоростей приморський територій Азовського моря.

 

КАФЕДРА ХІМІЇ ТА ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ

Науковий гурток «СПЕКТР»

Керівник гуртка: ст. викл. Ніколаєва Юлія Володимирівна.

Староста гуртка: Гавріна Вікторія.

Кількість студентів: 52.

Тематика наукового гуртка: Педагогічний експеримент під час навчання хімії.

План роботи на 2023-2024 н.р.:

26.09.2023

Установче засідання (затвердження складу та плану роботи гуртка, ознайомлення з темою та напрямками науково-дослідної роботи кафедри).

05.10.2023

Обговорення та затвердження тем рефератів, наукових робіт а також індивідуальних ініціативних тем.

31.10.2023

Складання індивідуальних планів наукових робіт, які виконують студенти.

15.11.2023

Методика проведення педагогічного експерименту під час навчання хімії

19.12.2023

Методика оприлюднення результатів наукових студентських досліджень. Вимоги до написання тез і статті.

13.02.2024

Дидактичні можливості девайсів і віртуальних хімічних лабораторій під час навчання хімії в закладах загальної середньої освіти.

12.03.24

Організація роботи елективних курсів і гуртків з хімії.

09.04.2024

Дидактичні можливості тестових он-лайн платформ у шкільному курсі хімії.

16.04.2024

Вимоги до оформлення студентської наукової роботи. Підготовка презентацій до захисту наукових робіт. Підготовка до Дня науки і проведення Тижня хімії.

07.05.2024

Конкурс студентських наукових робіт в рамках проведення Тижня хімії в університеті.

21.05.2024

Підсумкове заняття.

 

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ ТА ЕКОЛОГІЇ

НАЗВА ГУРТКА: «ЕКОЛАЙН».

Староста гуртка: Устюгова Яна.

Кількість студентів: 55.

Тематика наукового гуртка: Біолого-екологічні дослідження у Північно-Західному Приазов’ї.

План роботи студентського наукового гуртка:

Вересень 2023

Організаційне заняття. Вибори старости, редколегії. Ознайомлення учасників освітнього процесу з документами, що унормовують запобігання академічного плагіату та встановлюють відповідальність за академічний плагіат

Жовтень 2023

Організація та участь у проведенні Міжнародного дня обліку мігруючих птахів. Огляд інноваційних досліджень у сфері медико-біологічних наук України та світу та лауреатів Нобелівської премії у 2023 році.

Листопад 2023

Фауна хребетних Північного Приазов’я (віртуальна екскурсія зоологічним музеєм НАН України). Семінар-супутник-тренінг «Від цитології до молекулярної біології».

Грудень 2023

Висвітлення питань захисту від ВІЛ/СНІД до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Науково-практичний семінар «Інноваційні методи вивчення клітинних структур».

Січень 2023

Участь у Міжнародній акції «Різдвяні обліки птахів». Рідкісні та зникаючі види хребетних регіонів (віртуальна екскурсія по зоологічному музею НАН України).

Лютий 2023

Міжнародний День водно-болотних угідь. Види-вселенці Північного Приазов’я.

Березень 2023

Науковий семінар «Фізіологія почуттів». Птахи ЦПКіВ м. Мелітополя. Національні природні парки (з графічним матеріалом).

Квітень 2023

Ознайомлення учасників освітнього процесу з документами, що унормовують запобігання академічного плагіату та встановлюють відповідальність за академічний плагіат.

Травень 2023

Захист курсових робіт з профільних дисциплін.