КАФЕДРА АНАТОМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ІМПУЛЬС»

Тематика роботи гуртка: «Психосоматичні особливості здоров’я студентської молоді».

Науковий керівник: д.б.н., професор Станішевська Т.І.

Староста: Безушко А.О., 114-х гр.

 

КАФЕДРА БОТАНІКИ І САДОВО- ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

НАУКОВИЙ ГУРТОК «CATENA»

Тематика роботи гуртка: «Антропогенна динаміка та біорізноманіття екосистем  Північного Приазов’я  (діагностика, моніторинг, соціально-екологічний аспект)».

Науковий керівник: д.б.н., професор Мальцева І.А.

Староста: Пюрко В.Є., 124-х гр.

 

КАФЕДРА ОРГАНІЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «СПЕКТР»

Тематика роботи гуртка : «Біохімічні та технологічні аспекти охорони навколишнього середовища та його компютерний моніторинг»

Робота здійснюється за кількома напрямками:

– Обґрунтування механізмів антиоксидантного захисту птахів в онтогенезі (ас. Федорко А.С., ст. викл. Яковійчук О.В.);

– Розробка технології процесу переробки відходів полімерів (к. тех. н., доц. Хромишев В.О.);

– Охорона навколишнього середовища (к. тех. н., доц. Хромишев В.О., ст. викл. Гапоненко Т.М.);

– Методичні підходи до створення електронного підручника для вищих навчальних закладів хімічного циклу (к. пед. н., доц. Дюжикова Т.М., ст. викл. Гапоненко Т.М.);

– Біохімічний аналіз косметики та засобів індивідуальної гігієни (ас. Ніколаєва Ю.В.);

Науковий керівник: асистент Федорко А.С.

Староста: Муцараєва Д., М 220/1-х

 

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ЗООЛОГІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ЕКОЛАЙН»

Тематика роботи гуртка: «Інвентаризація міської фауни, растрове картування та створення атласу урбанізованих видів тварин малого міста (північне-західне Приазов’є)».

Науковий керівник: к.б.н., доцент Тарусова Н.В.

Староста: Басанська В.Д., 537-х гр.

 

КАФЕДРА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ФУЛЛЕРЕН»

Тематика роботи гуртка: «Газові закони».

Науковий керівник: старший викладач Кулик І.О.

Староста: Лєвіна А.В., М 216-х гр.