КАФЕДРА  АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «АНГЛІЙСЬКА МОВА ТА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО»

Тематика роботи гуртка: «Англійська мова та сучасне суспільство».

Наукові керівники: к.філол.н., ст. викладач Маслова А.В., асистент Христова О.Ф.

Староста: Діоба К., 2 курс

 

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ДИВОСЛОВО»

Керівник наукового гуртка (ПІБ, вчений ступінь, звання): Юрченко О.В., канд. філол. наук, ст. викладач.

Староста наукового гуртка: Німетулаєва Л.

Тематика роботи «Культура мови та її функціонування у професійному дискурсі спеціаліста».

Завдання гуртка:

– виховувати любов до рідної мови та культури українського народу;

– заохочення наукової діяльності студентів, підтримка та ініціювання самостійної наукової та навчально-дослідницької роботи студентів;

– підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідних робіт студентів;

– набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах тощо;

– здійснення науково-дослідної та науково-практичної діяльності шляхом залучення студентів на добровільних засадах до самостійної або колективної наукової роботи;

– участь у громадському житті університету.

 

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ І ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ»

Тематика роботи гуртка: «Українська література в західноєвропейському культурному дискурсі».

Науковий керівник: к.філол.н., доцент Землянська А.В.

Староста: Рибальченко О., 213-ф гр.

 

КАФЕДРА НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ»

Тематика роботи гуртка: « Когнитивні дослідження у сучасному мовознавстві».

Науковий керівник: к.філол.н., доцент Жигоренко І.Ю.

Староста: Лазаренко В.,  155 гр.

 

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ»

Тематика роботи гуртка: «Тенденції у сучасній лінгвістиці тексту».

Науковий керівник:  к.пед.н., доцент Котлярова В.Ю.

Староста:  Ліннік А.,113-ф гр.