КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Науковий гурток «МАГІЯ СЛОВА»

Керівник наукового гуртка канд.філол.н., доцент кафедри української і зарубіжної літератури Ю.М.Єгорова.

МАГІЯ СЛОВА – науково-практичний гурток покликаний розвивати навички публічного виступу та самоосвіти, необхідні для захисту кваліфікаційних робіт та подальшої професійної діяльності.

 Метою роботи гуртка є навчання професійному, науковому, етичному та естетичному спілкуванню й науково-літературній творчості українською мовою. Усі заходи покликані вирішувати такі завдання:

  • Розвиток у студентів навичок публічного виступу та самоосвіти, необхідних для захисту кваліфікаційних робіт, а також у подальшій професійній діяльності;
  • Сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки й компетентності студентів;
  • Залучення студентів до участі в конференціях, конкурсах і проектах, реалізованих Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького й іншими організаціями та установами;
  • Розвиток уміння доводити науково-дослідну роботу до рівня її реалізації.

План роботи на 2023 – 2024 н. р.

26.09.2023

Конкурс на кращий буктрейлер до творів І. Котляревського «Енеїда» чи «Наталка Полтавка».

10.10.2023

Креативний плейкаст до твору Тараса Шевченка «Катерина» чи «Наймичка» та його аналіз.

07.11.2023

Перша проба пера (літературні витвори здобувачів вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету).

05.12.2023

Підсумки наукової роботи гуртківців за І семестр 2023-2024 навчального року.

 

КАФЕДРА ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Науковий гурток «THE YOUNG SCIENTISTS CLUB»

Керівник наукового гуртка: 

Староста: Карнауха Софія

Кількість студентів: 31.

Науковий гурток функціонує на філологічному факультету з вересня 2021 року.

Тематика наукового гуртка: дослідження у лінгвістиці, літературознавстві та перекладознавстві.

Графік роботи: засідання онлайн, 5 пара , кожної першої середи місяця.

План роботи наукового гуртка

Вересень 2023

Обрання керівника гуртка, запис студентів на гурток «THE YOUNG SCIENTISTS CLUB» на філологічному факультеті при кафедрі германської філології. Проведення консультацій щодо роботи гуртка та проведення чергових зборів.

Жовтень 2023

Ознайомча зустріч із студентами, обговорення плану роботи в межах діяльності наукового гуртка. Обговорення основ лінгвістичних, літературознавчих та перекладознавчих досліджень. Обговорення питання академічної доброчесності. Окреслення мети роботи – підготувати студентів до активного й результативного проведення власних наукових досліджень. Окреслення завдань роботи наукового гуртка  «THE YOUNG SCIENTISTS CLUB» – розвити у студентів здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове теоретичне і прикладне дослідження в галузі філології; здатність ефективно й компетентно брати участь у різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі філології; здатність формувати нові знання, ідеї, концепції в галузі філології.

Листопад 2023

Чергові збори наукового гуртку «THE YOUNG SCIENTISTS CLUB». Зустріч і спілкування із студентом магістратури Печерським  Євгеном (власний досвід студентки з підготовки таких студентських наукових робіт як курсова робота, тези доповідей на конференції, магістерська робота).

Грудень 2023

Засідання наукового гуртка «THE YOUNG SCIENTISTS CLUB» – обговорення етапів написання курсових та дипломних наукових робіт, обговорення важливості дотримання академічної доброчесності. Роз’яснення важливості дотримання структури робіт та вимог до оформлення кожної окремої наукової праці, її логічності та послідовності.

Січень 2024

Колективне студентське обговорення основних напрямків розвитку сучасної лінгвістики на засіданні наукового гуртка «THE YOUNG SCIENTISTS CLUB».  Перегляд виступів вчених-лінгвістів різних країн світу. Обговорення.

Лютий 2024

Підготовка до дискусії «Доповідь на конференції». Ознайомлення студентів з поняттям доповіді на науковій конференції. Структура доповіді та майстерність її презентації. Використання інтерактивних технологій підчас доповіді.  Схема побудови доповіді: назва роботи, науковий керівник, місце, де виконувалась робота, вступ (з висвітленням наукової проблеми, визначення мети досліджень, місце даної роботи в загальній проблемі, чітко сформульовані положення, що виносяться на оприлюднення), основна частина доповіді (отримані дані, що виносяться на оприлюдення), висновки (логічний підсумок роботи з окресленими перспективами).

Березень 2024

Оприлюднення результатів власного дослідження на чергових зборах наукового гуртка «THE YOUNG SCIENTISTS CLUB», обговорення актуальності обраної тематики та її зв’язку з темою курсової або дипломної роботи.

Квітень 2024

Підготовка та обговорення написання тез доповідей студентів для друку у кафедральному збірнику наукових праць студентів або інших періодичних наукових виданнях. Підготовка виступів студентів за обраною тематикою, презентація опрацьованих джерел з індивідуальної теми дослідження.

Травень 2024

Індивідуальні презентації та обговорення студентських наукових робіт (тез доповідей або статей) та їх подання  для друку у кафедральному збірнику наукових праць студентів або інших періодичних наукових виданнях. Корекція інформаційного контенту  тез доповідей та статей  (індивідуальні консультації).

Червень 2024

Підбиття підсумків роботи наукового гуртка «THE YOUNG SCIENTISTS CLUB» на філологічному факультеті при кафедрі германської філології. Оголошення результатів діяльності гуртка. Нагорода студентів за активну участь у діяльності наукового гуртка та цікаві результати індивідуальних досліджень та публікацій від керівника гуртка.

 

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Науковий гурток «Дивослово»

Тема: Актуальні аспекти вивчення української мови.

Староста: Забаренко Анастасія Юріївна.

Науковий керівник: Федюніна О.І., ст.викл.

План роботи на 2023 – 2024 н. р.

12.10.2023

Визначення   тематики   наукових   студій,   ознайомлення   з правилами роботи гуртка.

09.11.2023

«У рідному слові мелодія сонця крилата, гармонія світу з тендітними нотками душі» (О. Атаманчук). Розширене засідання гуртка до Дня української писемності та мови.

07.12.2023

Основні вимоги до наукових робіт різного рівня. Академічна доброчесність.

15.02.2024

Робота з джерелами наукової літератури.

14.03.2024

Використання проєктних технологій у процесі викладання української мови.

11.04.2024

Мистецтво публічного виступу.

16.05.2024

«У вишиванці таїна століть». Урочисте засідання гуртка до Дня вишиванки.

06.06.2024

Підбиття   підсумків   роботи  наукового  гуртка  за   2023-2024 н. р.

 

Науково-методичний гурток «Лінгвістичні студії»

Тематика роботи гуртка «Актуальні проблеми методики викладання германських мов і літератур».

Науковий керівник гуртка – к.п.н., доцент Баранцова І.О.

Староста гуртка – Множинська Вікторія Вікторівна.

План роботи:

Вересень 2023

Організаційне засідання. Обговорення та затвердження основних завдань і напрямків діяльності гуртка та плану його роботи на 2023/2024 навчальний рік. Презентація інформації про наукові регіональні, всеукраїнські та міжнародні конкурси, гранти, конференції у 2023/2024 навчальному році. Вибори старости.

Жовтень 2023

Тренінг з підготовки тез виступу на конференції, оформлення списку використаних джерел і літератури. Вибір та затвердження тем наукових досліджень членам наукового гуртка. Участь у круглому столі: «Основні рекомендації до написання студентських наукових робіт. Академічна доброчесність».

Листопад 2023

Заслуховування наукових робіт за обраними темами. Участь у науково-практичному круглому столі на базі кафедри методики викладання германських мов. Доповіді студентів за результатами НДР.

Грудень 2023

Обговорення проблеми: «Викладання англійської мови в сучасних умовах». Підсумки результатів наукових досліджень студентів.

Січень 2023

Моніторинг чинного законодавства МОН України та вивчення його проблемних питань з пропозиціями їх вирішення. Обговорення напрямів удосконалення академічної доброчесності при написанні наукових робіт.

Лютий 2023

Виклики дистанційної освіти. Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках англійської мови.

Березень 2023

Участь у підготовці та проведенні тижня англійської мови на факультеті.

квітень 2023

Мовленнєва компетентність вчителя іноземної мови. Риси успішного вчителя

Травень 2023

Засоби розвитку навичок говоріння, слухання, письма та читання на уроках іноземної мови. Роль інтерактиву на уроці іноземної мови

Червень 2023

Обговорення результатів наукових досліджень студентів.