КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ І КІБЕРНЕТИКИ

Науковий гурток «DIGITAL YOUTH»

Керівник: Сіциліцин Ю.О., доктор філософії, ст. викладач

Староста: Раткова В.О., студентка гр. М821-і

Тематика роботи: Сучасні цифрові технології в освіті та економіці. Дослідження сучасних технологій розробки програмного забезпечення.

Кількість студентів: 62

План роботи гуртка:

1. Засідання гуртка в форматі онлайн: 1 раз на місяць.

2. Підготовка наукових публікацій за тематикою досліджень.

3. Участь здобувачів у наукових конференціях.

4. Участь здобувачів у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

5. Участь здобувачів в олімпіадах.

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Науковий гурток «АКМЕ»

Тематика роботи гуртка:  «Підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах європейської освітньої інтеграції».

Науковий  керівник гуртка: Попелешко Ю.І. к.п.н., доцент

Кількість студентів: 9

План роботи гуртка:

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Науковий гурток «MANAGEMENT MAGIC»

Керівники наукового гуртка: к.т.н., доц. Павленко О.М., к.е.н., доц. Захарова Н.Ю., к.е.н., доц. Намлієва Н.В., к.е.н., ст. викладач Осипенко С.О.., ст. викладач Щебликіна З.В.

Староста наукового гуртка: здобувач магістратури спеціальності 073 «Менеджмент» Олександра Власенко.

 Кількісний склад гуртка: 12.

 Тематика роботи:  «Сучасні технології управління соціально-економічним розвитком України».

План роботи гуртка:

Вересень

Інновації  як основа розвитку економiки.

Жовтень

Іноземне інвестування як засіб забезпечення стійкого і стабільного зростання економіки.

Листопад

Особливості управління публічними фінансами в умовах військового стану.

Грудень

Фінансові аспекти управління розвитком підприємств в умовах невизначеності.

Січень

Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі.

Лютий

Управління соціально-економічним розвитком сільських територій в сучасних умовах.

Березень

Управління фінансовою безпекою підприємства.

Квітень

Системний пiдхiд в сучасному менеджментi.

Травень

Управління фінансовими ресурсами місцевих органів самоврядування.

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК  «РАДИКАЛ»

Тематика роботи гуртка: Доповіді з актуальних питань математики та фізики.

Науковий керівник: Фоменко Володимир Геннадійович, старший викладач, канд. фіз.-мат. наук.

Староста: Ніколаєнко Крістіна,  3-й курс, гр. 120-і.

Кількість студентів: 16.

План роботи гуртка:

21 вересня 2022 р.

Організаційні збори: вітальне слово, про тематику гуртка,  вибори старости, про створення групи «Радикал» у Телеграмі, про профорієнтаційну роботу серед школярів (про доповіді популярного характеру для школярів).

13 жовтня 2022 р.

Присудження премії Філдса з математики та присудження Нобелівської премії з фізики за 2022 рік.

4 листопада 2022 р.

Задачі про оптимальне пакування куль у 8-мірному та 24-мірному просторах.

25 листопада 2022 р.

Заплутані фотони та квантова телепортація.

16 грудня 2022 р.

Геометрія Евкліда як перша наукова система.

17 лютого 2023 р.

Всі загадки та застосування пляшки Клейна.

17 березня 2023 р.

Віртуальний фізичний експеримент. Спільні проекти на віртуальному фізичному обладнанні.

14 квітня 2023 р.

Фрактали: геометрія краси.

12 травня 2023 р.

Математика в архітектурі. Платонові тіла. Симетрія і гармонія навколишнього світу.

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ

Науковий гурток «СОЦІОЛОГОС»

Керівник наукового гуртка: Глебова Наталя Іванівна, доктор соціологічних наук, професор.

Староста  наукового гуртка: Мочарій Дар’я Володимирівна (М522-і група).

Тематика робот: «Етнічні спільноти і спільність як запорука консолідації в боротьбі з рашистською ідеологією та збройною агресією».

План роботи гуртка:

Вересень

Узгодження плану діяльності студентського гуртка. Ознайомлення студентів з актуальними напрямками досліджень.

Жовтень

Обговорення, узгодження та затвердження тематик науково-дослідних робіт студентів. Обговорення актуальності та концептуальних питань науково-дослідних робіт: визначення мети, завдань, предмету та об’єкту дослідження.

Вересень-Жовтень

Участь у міжнародному проєкті РЄ.

Листопад

Презентація інформації про наукові регіональні, всеукраїнські та міжнародні конкурси, гранти, конференції у 2022/2023 навчальному році.

Листопад

Участь у Міжнародному дні Гідності.

Грудень -Січень

Підготовка, заслуховування й відбір наукових робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у на 2023 – 2024 рр. н.р. Подання студентських наукових робіт на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

Лютий

Підготовка та участь в науково-практичній конференції «Людина і світ».

Лютий

Підготовка до участі у підсумковій конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

Березень

Обговорення результатів ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

Квітень -Травень

Підготовка та участь в наукових-практичний конференцій різного рівня.

Червень

Обговорювання підсумків роботи гуртка за на 2023 – 2024 рр. навчальний рік.