КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ І КІБЕРНЕТИКИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «DIGITAL YOUTH»

Тематика роботи гуртка: «Сучасні цифрові технології в освіті та бізнесі».

Керівники наукового гуртка: Єремєєв В.С., к.тех.н., професор; Конюхов С.Л., к.пед.н., ст. викладач.

Староста наукового гуртка: Самойлов В., студент гр. 218-і, спеціальність «Середня освіта (Інформатика)».

Проведено занять: за 2020 н.р. – 9, у 2020-2021 навч. році – 4. 

Кількість студентів: 51

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «АКМЕ»

Тематика роботи гуртка: «Формування готовності майбутніх вчителів до реалізації національно-патріотичного виховання».

Науковий керівник:  к.пед.н., старший викладач Єрмак Ю.І.

Староста: Корзун Н.І., М 587-і/2 гр.

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ECONOMICS»

Тематика роботи гуртка: “Економічні дослідження у контексті сучасного наукового виміру”.

Керівник наукового гуртка: д.екон.н., професор Марченко О.А.

Староста наукового гуртка: Єремєєва М.Р.

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ПЛАНЕТА ТУРИЗМУ»

Тематика роботи гуртка: “Економічні дослідження у контексті сучасного розвитку сфери туризму”.

Керівник наукового гуртка: к.н.держ.упр., доцент Гурбик Ю.Ю.

Староста наукового гуртка: Ковальчук М.В.

 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК  «РАДИКАЛ»

Тематика роботи гуртка: «Комп’ютерні технології при вивченні математики».

Науковий керівник: к.т.н., доцент Рубцов М.О.

Староста: Раділова Х.І., 114-і гр.

 

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «СОЦІОЛОГОС»

Тематика роботи гуртка: «Соціокультурне середовище міста як синтез розвитку соціальної та культурної сфер життєдіяльності міської спільноти».

Науковий керівник: к.соціол.н., доцент Глебова Н.І.

Староста: Марченко О.О., 515-і

 

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАУКОВИЙ ГУРТОК  «МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Тематика роботи гуртка: «Обробка інженерної інформації за допомогою апарату варіативного дискретного геометричного моделювання».

Наукові керівники: д.т.н., доктор Найдиш А.В., к.т.н., доцент Спірінцев Д.В.

Староста: Шилова О.В., 517і гр.