🇺🇦🏛️ РАДІЄМО НОВОМУ ПАРТНЕРСТВУ!

👨🏻‍💻📚7 лютого 2024 року ректор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Наталя Фалько та ректор Черкаського державного технологічного університету Олег Григор підписали два договори: Договір про співпрацю та Договір про академічну мобільність здобувачів вищої освіти!

👩🏼‍🎓⭐На зустрічі також були присутні перший проректор МДПУ, професор Наталя Глебова та перший проректор ЧДТУ, професор Артем Гончаров.

🇺🇦🤝🏼Обидва керівники закладів освіти домовивлись об’єднати зусилля, використати всі наявні можливості та ресурси на умовах спільної координації.

‼️📝Відповідно до укладеної угоди партнери співпрацюватимуть з метою забезпечення національної кредитної мобільності, яка полягає у взаємному обміні досвідом з метою покращення якості підготовки фахівців, закріплення їхніх теоретичних знань на практиці.

 
🏛️🚀Ця співпраця посилить підвищення якості підготовки фахівців, а також процес інтеграції між наукою, освітою та практичним використання знань, взаємовигідного поєднання наукового потенціалу з практичним досвідом роботи, задоволення потреб і запитів кафедр університетів.

⭐💼Окрім цього, керуючись прагненням до розвитку академічної мобільності та відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579), Наталя Фалько і Олег Григор поставили підписи під Договором про організацію програм академічної мобільності.

✍🏼📋Таку угоду партнери уклали задля:
🔺 підвищення якості теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти;
🔺розширення можливостей студентської молоді у набутті досвіду проведення науково-дослідної роботи та впровадження її результатів;
🔺 посилення інтеграції освіти і науки, розвитку подальших наукових досліджень у межах України; обміну досвідом у сфері навчально-педагогічної роботи між закладами вищої освіти України.

🇺🇦‼️В процесі підписання договорів було акцентовано увагу на необхідності ділитися позитивним досвідом задля покращення якості освіти та розвитку університетів, а партнерство забезпечить втілення спільних ідей, задумів та реалізацію перспективних проєктів!