• Положення про запобігання академічного плагіату в освітній діяльності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
  • Положення про академічну доброчесність у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

  • Кодекс академічної доброчесності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)


Постійна комісія з академічної доброчесності (наукова етика та запобігання плагіату) (Комісія) в освітній діяльності МДПУ ім. Богдана Хмельницького  створена за наказом  ректора МДПУ ім. Богдана Хмельницького від 14.04.20015 №68-01.

Як дорадчий орган, Комісія з питань наукової етики та запобігання плагіату в освітній діяльності Університету (далі Комісія) розглядає спірні питання між державними екзаменаційними комісіями, комісіями з захисту дипломних та курсових робіт, видавництвом Університету та авторами, студентами й іншими учасниками освітнього процесу. з питань наукової етики та запобігання плагіату в академічній діяльності Університету.

Комісія розглядає факти виявленого академічного плагіату і вносить подання до відповідного структурного підрозділу, видавництва, спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, а також виконує інші повноваження, покладені на неї Вченою радою Університету

Діяльність Комісії здійснюється згідно з чинним законодавством України, Статутом університету та відповідним положенням (Положення  №352 про запобігання академічного плагіату в освітній діяльності Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького  (наказ № 36/01-05 від 01.11.2019) https://drive.google.com/open?id=10RJA1I__bMKp-kIqNq7894oAO6bnxwiP).

Організація роботи Комісії здійснюється головою Комісії у відповідності до планів і програм, що затверджені Вченою радою.

Керівництво Комісії здійснюється головою Комісії, який призначається наказом ректора Університету за обранням Вченої ради Університету із подання загальних зборів співробітників Університету.

До складу Комісії, окрім голови Комісії включаються представники наступних підрозділів Університету: представник навчально-методичної ради – 1 особа; представник науково-методичної ради – 1 особа; представник науково-дослідного відділу – 1 особа; представник спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій – 1 особа (в залежності від кількості спеціалізованих рад); представник профспілкового комітету – 1 особа; представник студентського комітету університету – 1 особа; юрист університету – 1 особа.

Склад Комісії призначається наказом ректора Університету.

Діючий склад Комісії (наказ від 10.09.2019№ 365/50-07):

Голова комісії:

НАЙДИШ Андрій Володимирович – завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, професор.

Члени комісії:

БІЛЕЦЬКА Марина Валентинівна – завідувач кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради, доцент, представник громадського самоврядування;

СЕГЕДА Наталя Анатоліївна – завідувач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії, професор;

СОПІНА Ярослава Вікторівна – доцент кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради, начальник навчального відділу;

МАТЮХА Галина Василівна – доцент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови;

АВЕРІНА Катерина Сергіївна – доцент кафедри дошкільної освіти  і соціальної роботи, начальник міжнародного відділу, представник громадського самоврядування;

ДЮЖИКОВА Тетяна Миколаївна – голова первинної профспілкової організації МДПУ, завідувач кафедри органічної і біологічної хімії;

КОНОПЛЯНКО Олександр Анатолійович – провідний юрисконсульт;

ФЕДОРЕНКО Олена Миколаївна – начальник відділу наукової роботи студентів;

ДУДНІК Катерина – голова студентського самоврядування.