🇺🇦✊🏻ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ОСВІТИ, НАУКИ ТА КУЛЬТУРИ ТРИВАЄ!

📝‼️6 червня 2024 року підписано Договір про співпрацю між Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького в особі ректорки, доцента Наталі ФАЛЬКО та Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка в особі ректорки Марини ГРИНЬОВОЇ!

📋⭐Договір укладено з метою зміцнення зв’язків у науковій та освітній сферах, взаєморозуміння та дружби двох закладів вищої освіти!

📚✏️Завданнями співробітництва є:
✅ Обмін адміністративним досвідом, а також науково-педагогічними кадрами для читання лекцій і спецкурсів;
✅Обмін науковою літературою;
✅Участь в міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах організованих ЗВО;
✅Розробка спільних наукових проєктів, пропозицій, ноу-хау, грантових заявок, спрямованих на покращення діяльності ЗВО, та які фінансуються іншими міжнародними грантодавцями, у т.ч. Європейським Союзом;
✅Навчання фахівців в аспірантурі;
✅Організація курсів підвищення кваліфікації і стажувань;
✅Публікація статей професорсько-викладацького складу в наукових виданнях ЗВО на паритетних засадах;
✅Підтримка та участь у публічних заходах, організованих ЗВО;
✅Проведення спільних культурних та спортивних заходів;
✅Розповсюдження власних рекламно-інформаційних матеріалів на території ЗВО, серед співробітників та студентів ЗВО;
✅Проведення спільних рекламних кампаній, виступів і публікацій в ЗМІ, мережі Інтернет та інших акцій, спрямованих на популяризацію освітніх послуг; участь в інших програмах та проєктах, розроблених з урахуванням спільних інтересів.

🇺🇦‼️Сподіваємось на спільні потужні кроки у розбудові вищої освіти України!

💙💛Тримаємо разом освітянський фронт, працюємо заради Перемоги!