20.09.2021 р. ексклюзивно для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Середня освіта. Українська мова і література» й «Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література» філологічного факультету онлайн відбулася лекція-бесіда «Великі ірландці: О. Вайлд, Б. Шоу та Дж. Джойс» докторки філологічних наук, професорки Класичного приватного університету Олени Геніївни Фоменко, джойсознавиці, авторки понад 200 наукових праць, 5 монографій, підручників «A short history of Germanic languages», «Philological textual interpretation of a work of fiction», «University student guide to Translation Studies», упорядниці та редакторки колективних монографій «Грані сучасної лінгвістики» та «Грані сучасного перекладознавства».

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ, ЗАПРОПОНОВАНІ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ЗДОБУВАЧАМ ОСВІТИ:

  1. Чому всі три дублінця – О. Вайлд, Б. Шоу та Дж. Джойс – покинули Ірландію? Чи сприяв такий крок їх повноцінному художньому розкриттю? Чи правильно вони вчинили?
  2. Чому Дж. Джойсу не вдалося стати відомим драматургом зі своєю п’єсою «Вигнанці»? Чим пояснити його невдачу як драматурга порівняно з блискучим успіхом О. Вайлда та Б. Шоу?
  3. Чи можна вважати висловлювання Б. Шоу «Literature is one of the forms of art and all art is one» ключем до розуміння специфіки літературної творчості О. Вайлдом таДж. Джойсом?
  4. У чому, на вашу думку, після первинного сприйняття та враження від лекції-бесіди, полягає новаторство трьох ірландців? Чи можна їх назвати геніальними? Які твори, розглянуті поза традиційними антологіями, привернули вашу увагу ічому?

Лекція відбулась у творчій, енергетично позитивній атмосфері. Інформація професорки О.Г. Фоменко  сприяла концентрації критичного мислення здобувачів вищої освіти, розвитку їх умінь і навичок порівняльного аналізу художніх творів, прищепленню високого естетичного смаку.

Безумовно, заняття сприяло набуттю слухачами цінного досвіду й у царині дослідницької діяльності.