Створена відповідно до наказу МОН України №1136 від 26.10.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Умерової Ави Кадріївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Природничі науки» за спеціальністю «Екологія».

Назва дисертаційної роботи: «Наземні мікромолюски антропогенно трансформованих екосистем: вплив рекультивації та рекреації».

Анотація

Дисертація

Рецензія: Мальцева І.А.

Рецензія: Халіман І.О.

Відгук опонента:  Крамаренко С.С.

Відгук опонента: Маркіна Т.Ю.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Аудіозапис

Відеозапис

Голова ради:

Кошелєв Василь Олександрович, д.б.н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Рецензенти:

Мальцева Ірина Андріївна, д.б.н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Халіман Ігор Олексійович,  к.б.н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Опоненти:

Крамаренко Сергій Сергійович, д.б.н., професор,  Миколаївський національний аграрний університет;

Маркіна Тетяна Юріївна, д.б.н., професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Дата захисту:  16.12.2021 року

Місце захисту: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл.

Початок: 11.00