Створена відповідно до наказу МОН України № 1555 від 24.12.2020 р. з   правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кулаги Тетяни Олександрівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань “Освіта/Педагогіка” за спеціальністю “Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)”.

Назва дисертаційної роботи: “Формування сучасного естрадного вокально-виконавського тезаурусу в учнів середнього підрівня початкової мистецької освіти”.

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента: Дорошенко Т.В.

Відгук офіційного опонента: Мережко Ю.В.

Рецензія: Василенко Л.М.

Рецензія: Білецька М.В.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Аудіозапис

Відеозапис

Голова ради:

Ляпунова Валентина Анатоліївна, д.пед.н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Рецензенти: 

Василенко Людмила Михайлівна, д.пед.н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Білецька Марина Валентинівна, к.пед.н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Опоненти:

Дорошенко Тетяна Володимирівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Мережко Юлія Валеріївна, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри академічного та естрадного вокалу Київського університету імені Бориса Грінченка.

Дата захисту 04.03.2021 р.

Місце захисту: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл.