Спеціалізована вчена рада ДФ 18.053.007

Створена відповідно до наказу МОН України № 1064 від 18.08.2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Скиби Ганни Олександрівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Назва дисертаційної роботи: «Формування міжособистісного спілкування учнів молодшого шкільного віку в умовах інклюзивної освіти».

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Яковлєва В.А.

Відгук офіційного опонента Скриль О.І.

Рецензія. Ляпунова В.А.

Рецензія. Чорна В.В.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис

Відеозапис

Голова ради:

  1. Коробченко Ангеліна Анатоліївна, д. іст. н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;

Рецензенти:

  1. Ляпунова Валентина Анатоліївна, д. пед. н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;
  2. Чорна Вікторія Володимирівна,к. пед. н., старший викладач, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;

Опоненти:

  1. Яковлєва Вікторія Анатоліївна,д. пед. н., доцент, Криворізький державний педагогічний університет;
  2. Скриль Оксана Іванівна,к. пед. н., доцент, Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна.

Дата захисту: 23.10.2020 р.

Місце захисту: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл.

Початок о 10:00.