Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького запрошує на

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

(Ліцензія на право провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів, спеціалістів установ та закладів освіти; підвищення кваліфікації за акредитованими програмами (Наказ МОН №951-л від 15.08.2019, №778-л від 05.06.2019) безстрокова), Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» Порядок видачі сертифікатів про проходження підвищення кваліфікації відповідно до рішення колегії Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 15.05.2018 (протокол № 3) та наказу Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 29.11.2018 № 711 (https://mdpu.org.ua/universitet/struktura-universitetu/tsentr-neperervnogo-profesijnogo-roz/).

Перелік спеціальностей та освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників

Спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова та література), галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Освітні програми:

 1. Українська мова і література та комунікативна лінгвістика.
 2. Українська мова і література та Інфо-медійна грамотність.

 

Спеціальність 014 Середня освіта (Історія), галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Освітні програми:

 1. Актуальні питання викладання історії України, всесвітньої історії, історії рідного краю у загальноосвітній середній школі та керівництво науково-дослідною роботою учнів.

 

Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Освітні програми:

 1. Музичне мистецтво. Інтегрований курс мистецтво.
 2. Музичне мистецтво. Музична освіта в позашкільних закладах.
 3. Музичне мистецтво. Музична освіта в дошкільних закладах.
 4. Музичне мистецтво. Музичне мистецтво в початковій школі.
 5. Музичне мистецтво. Музичне мистецтво в закладах фахової передвищої освіти.

 

Спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика), галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Освітні програми:

 1. Сучасні технології і засоби викладання інформатики

 

Спеціальність 053 Психологія, галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Освітні програми:

 1. Сучасні інноваційні технології в освіті та психології

 

Спеціальність 013 Початкова освіта, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Освітні програми:

 1. Початкова освіта. Інклюзивна освіта.
 2. Початкова освіта. Іноземна мова.

 

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Освітні програми:

 1. Англійська мова і література в системі загальної середньої освіти

 

Спеціальність 014 Середня освіта (Географія)

Освітні програми:

 1. Географія.

Термін навчання – 6 тижнів (10 днів аудиторної роботи) (5 кредитів ЄКТС 150 годин).

По закінченню курсів видається свідоцтво (сертифікат) державного зразка.