Кафедра української і зарубіжної літератури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького до Дня української мови та писемності оголошує конкурс на кращу рецензію «Ну що б, здавалося, слова…» для учнів 9-11 класів і здобувачів передвищої та вищої освіти.

Мета конкурсу: активізувати зацікавленість учнівської та студентської молоді у філологічній роботі з текстом; розвинути вміння та навички інтерпретації мистецьких творів.

 Умови Конкурсу:

  • конкурс відкритий, у ньому можуть брати участь як учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів шкіл та форм власності, так і здобувачі закладів передвищої та вищої освіти;
  • для участі в конкурсі необхідно надіслати заявку (за формою) та текст рецензії (вимоги додаються);
  • рецензії приймаються по 15.10.2021 року включно на адресу konkyrs.resensiy.mdpu@gmail.com;
  • оголошення підсумків і нагородження переможців відбудеться 11.2021 року на філологічному факультеті МДПУ імені Богдана Хмельницького;
  • усі учасники отримають сертифікати;
  • за результатами конкурсу планується упорядкування збірника.

 Рекомендована тематика:

  • рецензія на твір українського письменника;
  • рецензія на твір зарубіжного письменника;
  • рецензія на екранізований літературний твір;
  • рецензія на пісенний твір.

 Вимоги до оформлення рецензії

Матеріали мають бути набрані в редакторі Word, шрифт Times New Roman – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см. Поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє й нижнє – 2 см.

Обсяг від 2 до 5 сторінок.

Структура роботи: титульний аркуш, текст рецензії, що має містити наступні елементи – заголовок, вступ, короткий сюжет твору/фільму/пісенного твору; аналіз твору; власне враження про твір.

Підтвердженням реєстрації поданих матеріалів на конкурс є електронне повідомлення про їх отримання впродовж 3 днів. У разі відсутності такого повідомлення просимо продублювати інформацію.

Телефони для довідок: 0975078675 – Мажара Наталія Сергіївна, 0975206225 – Акулова Надія Юріївна.