Інформація щодо наявності вакантних бюджетних місць на денній формі навчання

Курс Спеціальність Кількість місць
Ступінь вищої освіти «Бакалавр»
ІІ 014.04 Середня освіта (Математика) 1
ІІ 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 1
III СТН 014.06 Середня освіта (Хімія) 1
ІV 014.07 Середня освіта (Географія) 1
Ступінь вищої освіти «Магістр»
II М 122 Комп’ютерні науки 1