Доцент кафедри управління та адміністрування Олександр Павленко взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції «МЕНЕДЖМЕНТ У СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ, ПЕРСПЕКТИВИ», яка проходила на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка.

Олександр Михайлович представив на пленарному засіданні доповідь «Діджиталізація навчального процесу як умова підвищення якості надання освітніх послуг» та взяв активну участь під час обговорення актуальних проблем менеджменту освіти, а саме: визначення нових напрямів у реформуванні освітньої системи ХХІ століття; підготовка фахівців з менеджменту для сучасної загальної середньої та вищої шкіл; управління проєктною діяльністю учасників освітнього процесу в сучасному закладі освіти; транснаціональна педагогічна взаємодія між особами, закладами освіти, муніципалітетами міст, що відкриває нові обрії для вдосконалення та взаємозбагачення національних педагогічних систем.