Значен­ня Ки­таю як науко­вого партнера Ук­раїни важ­ко переоцінити. Упродовж десятиліть ця країна здійснює потуж­ний тех­нологічний та інноваційний ривок, і керівництво КНР не втомлюється наголошувати: в основі еко­номічних успіхів повинен лежати роз­виток освіти та науки. Сьогодні фінансуван­ня дослід­жень у КНР вже впевнено перевищило позначку в 2% ВВП, у країні з’яв­ляються нові потужні інститути, лабораторії та цен­т­ри транс­феру технологій, на рівні партійно­го (що для Ки­таю означає – дер­жав­ного) керівництва поставлено питан­ня залучен­ня якомога більшого чис­ла про­відних зарубіжних фахівців. І Ки­тай успішно рек­рутує їх – зок­рема, і в Ук­раїні, де сумар­ний рівень фінан­суван­ня науки з усіх дже­рел (дер­жав­них і недер­жав­них) не перевищує сьогодні 0,5 ВВП.

Відтак українсько­му інте­ресові в дво­с­торон­ньо­му спів­робіт­ництві відповідає перехід від без­кон­т­рольної міграції наших фахівців до створен­ня спільних науко­во-дослідних центрів і лабораторій – як на території Ки­таю так і на території Ук­раїни.

Співпраця України з КНР у сфері освіти також є одним із пріоритетних напрямів двосторонніх відносин. Зберігається високий рівень студентських обмінів між Україною та КНР: у 2018-2019 н.р. близько 3000 українських студентів навчались у Китаї та близько 2000 китайських студентів здобували вищу освіту в Україні. З огляду на це, особлива увага приділяється активізації співпраці між вищими навчальними закладами двох держав.

Активно розвивається співпраця між державами у форматі створення центрів вивчення української та китайської мови та культури. Наразі, у КНР створені Центри вивчення української мови та культури в університетах міст Пекін, Шанхай, Тяньцзінь, Далянь, Ухань, Сіань і Харбін, а в Україні успішно функціонують п’ять Інститутів Конфуція, в яких вивчаються китайська мова та культура.

За підтримки Міністерства комерції КНР, третій рік поспіль організовується семінар ректорів закладів вищої освіти, участь в якому приймають представники України, Білорусії, Росії, Казахстану, Киргизстану, Узбекістану та ін.

Цього року МДПУ імені Богдана Хмельницького отримав можливість  взяти участь в такому семінарі. Начальник відділу міжнародних зв’язків університету Аверіна Катерина Сергіївна була обрана членом української делегації. Програма семінару тривала три тижні, включаючи знайомство з освітнім, науковим та культурним середовищем КНР. Програма була дуже насиченою та цікавою в професійному плані. Учасників гостинно приймав Шеньянський педагогічний університет (провінція Ляонін), який налічую 26 навчальних інститутів та 23 дослідних центрів. В університеті навчається 30 000 студентів, в тому числі більше 2000 іноземних студентів.

В рамках семінару, українська делегація відвідала наступні заклади вищої освіти: Професійно-технічний інститут сільського господарства в м. Інкоу, філіал пекінського педагогічного університету в м.Чжухай, Панзінський філіал Далянського  технічного університету, Шеньянський технологічний університет, з яким було заключено угоду про співробітництво та отримано домовленість на реалізацію двосторонніх безоплатних програм академічної мобільності для студентів та викладачів МДПУ. В рамках угоди про співробітництво з Шеньянським педагогічним університетом, студентам МДПУ щороку буде надаватись можливість безкоштовно навчатись на програмах семестрового навчання за наступними напрямами: філософія, економіка, педагогіка, мистецтво.    

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *