Кафедра педагогіки і педагогічної майстерності учасник І Міжнародної науково-практичної конференції з освіти дорослих у ХарковіПершу Міжнародну науково-практичну конференцію «Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи», яка відбулась 6 лютого 2020 року у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди відвідала доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Ізбаш С.С.

На конференції виступили провідні фахівці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна (м. Київ). Обговорювалися тенденції та зміни, що відбуваються сьогодні у сфері освіти дорослих, перспективи розвитку освіти дорослих як окремої ланки системи освіти в Україні. Серед доповідачів особливо запам’яталися виступи провідних фахівців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ):

Нелля Григоріївна Ничкало – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН Україні на тему: «Андрагогіка як субдисципліна педагогічної науки: міждисциплінарність і прогностичність».

Лариса Борисівна Лук’янова – доктор педедагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор  Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України на тему: «Освіта дорослих у сучасному науковому дискурсі  України: проблеми, тенденції, перспективи розвитку».

Олена Валеріївна Аніщенко – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України на тему: «Центри освіти дорослих: потенціал для розвитку громад і регіонів, що навчаються».

Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна на тему: «Розвиток людського капіталу в системі корпоративної освіти».

На конференції доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Ізбаш С.С. поділилась з колегами досвідом впровадження сертифікаційних освітніх програм для підвищення кваліфікації вчителів, які започатковано у нашому університеті як напрямок неформальної освіти дорослих та виступила на тему: «Впровадження імерсивних технологій в освітні проекти навчання дорослих». Зокрема, наголосила, що імерсивні технології – це такі, які дозволяють учасникам навчання зануритися повністю або частково у віртуальну реальність. Імерсивні технології також називають технологіями розширеної реальності. До їх списку входить віртуальна і доповнена реальність. Під час конференції було продемонстровано AR (augmented reality) – доповнену реальність, яка була розроблена доцентом Ізбаш С.С. для проекту «Медіаграмотність для молодих виборців» і відображала результати неформального навчання молоді у проекті. 

Сьогодні багато йдеться про те, що педагогічна освіта вже не важлива, а працювати у школі може будь-який фахівець з класичною фаховою освітою. Але учасники конференції висловили важливості та необхідності спеціальної педагогічної і андрагогічної підготовки вчителів. Зокрема наголошували, що відмовитись від спеціальної психолого-педагогічної підготовки вчителів – це хибна позиція і не можна руйнувати або виштовхувати багаторічні традиції педагогічної освіти, які накопичені в українській теорії і практиці. Академік НАПН України Нелля Ничкало у цьому контексті особливо підкреслила, що в Україні є наукові школи, наукові традиції і говорити про те, що педагогіка псевдонаука неприпустимо. Педагогіка – фундамент підготовки майбутнього вчителя. Суспільство, яке хоче розвиватися, має розвивати педагогіку. В Польщі є обов’язковий припис, що кожне ЗВО на базі свого закладу має створити університет третього віку. Тому людина у будь-якому віці має навчатися, щоб розвиватися професійно. А для цього необхідні фахівці для навчання дорослих, які мають андрагогічну підготовку.

Головний меседж конференції: «Навчати дорослих мають фахівці, які пройшли спеціальну андрагогічну підготовку і набули андрагогічних компетентностей». Не можна вважати, що дорослих може вчити будь-який фахівець з педагогічною освітою. Це зайвий раз підкреслює, що для ефективного функціонування відносно молодої ланки системи освіти дорослих в Україні, потрібно готувати фахівців для освіти дорослих, яких називають андрагогами. А всі, хто причетний до навчання дорослих, мають пройти андрагогічну підготовку.

Враховуючи те, що в МДПУ імені Богдана Хмельницького вже впродовж 3-х років здобувачі ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» вивчають дисципліну «Освіта дорослих», то можна сміливо стверджувати, що підготовка магістрів освіти у нашому університеті відповідає вимогам часу.

Інформацію підготувала доцент Ізбаш С.С.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *