10.12.2020 року на засіданні кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти яка проходила в режимі онлайн-конференції (Zoom) затверджено звіт з науково-дослідної роботи за три роки за темою: «Формування екологічної грамотності та здорового життя учнівської молоді у навчанні хімії».

Звітували про їх виконання відповідальні за свої напрями: доценти Хромишева О.О. і Шевчук Т.О., старші викладачі Кулик І.О. і Яковійчук О.В..

Підсумок підвів зав. каф., проф. Максимов О.С., який повідомив, що за результатами дослідження розроблено методику формування екологічної грамотності та здорового способу життя в учнів 7-11 класів та студентів магістратури, та захищено кандидатську дисертацію Н.С. Пшеничної, ще одна дисертація підготовлена до захисту.

За результати кафедральної теми викладачами опубліковано: 4 розділи у колективних монографіях, 5 статей у наукометричних виданнях (Scopus/WoS), отримано 6 охоронних документів, з яких 3 патенти на винаходи та 3 авторські свідоцтва, опубліковано 6 статей у фахових виданнях України, та надруковано 1 підручник, результати дослідження оприлюднено на конференціях різного рівня, а також виконано студентами магістратури більше 30 дипломних робіт.

Рішення ухвалити звіт з науково-дослідної роботи кафедри за темою: «Формування екологічної грамотності та здорового життя учнівської молоді у навчанні хімії», прийняте одноголосно.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *