21.11.2022 за підтримки Центру недискримінаційної освіти МДПУ імені Богдана Хмельницького проведено викладачами кафедри педагогіки і педагогічної майстерності, Кожевниковою А.В. та Дудко Я. В. онлайн-вебінар «Використання GOOGLE-додатків для формування ефективної суб’єкт-суб’єктної взаємодії з дітьми із особливими освітніми потребами».

Метою заходу було: створення умов та сприяння розвитку soft skills навичок у учасників щодо використання Google-додатків для формування ефективної суб’єкт-суб’єктної взаємодії в інклюзивному середовищі.

Тематика вебінару викликала значне зацікавлення та знайшла активний відгук серед учасників: вчителів ЗЗСО, вихователів інклюзивних груп, асистентів вчителів інклюзивних класів, тьюторів, батьків дітей з особливими освітніми потребами, здобувачів І та ІІ рівнів вищої освіти.