Список спортивних секцій та гуртків, творчих колективів та об’єднань МДПУ ім. Богдана Хмельницького

Графік роботи студентських наукових гуртків: третя середа щомісяця

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК  «ACME-SCOOL»

Тематика роботи гуртка: «Професіоналізм майбутнього вчителя мистецтва».

Науковий керівник: к.пед.н., доцент Червонська Л.М.

Староста: Тьоркіна І., 4 курс

 

КАФЕДРА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА ТА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЕСТРАДИ

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ «АККОЛАДА»

Науковий керівник: ст. викладач Власенко Е.А.Науковий гурток «Імпровізація»

Тематика роботи гуртка: «Розвиток професійно-виконавської майстерності педагога-музиканта» (в межах наукової теми секції фортепіано кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради). «Формування екологічної свідомості учнів загальноосвітньої школи у процесі підготовки творчих еко-арт проектів». Практична реалізація проекту «Диво-Планета» в межах студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку».

Староста: Шолохова А. О., 515-с гр.

Науковий гурток «Акцент»

Науковий керівник: к.пед.н., доцент Котова Л.М.

Тематика роботи гуртка: ««Художньо-творчий розвиток майбутнього педагога-музиканта».

Староста: Зубов Я.І., 916-с/2 гр.

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ORDO AMORIS»

Тематика роботи гуртка: «Психологічні засади гармонізації освітнього простору: проектування, моделювання та експертиза здоров’язбережного професійного зростання майбутніх фахівців».

Науковий керівник: к.психол.н., доцент Денисов І.Г.

Староста: Журо А. (магістратура)


КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «АНІМАТОР»

На кафедрі дошкільної освіти і соціальної роботи вже понад 15 років успішно працює науковий студентський гурток «Аніматор».

Науковий керівник: Волкова Віра Андріївна, к. пед. н., доцент

Студенти кафедри мають можливість ознайомитися з методичними рекомендаціями і розробками з усіх фахових дисциплін; з презентаціями, відео матеріалами, у тому числі з педагогічних практик.

Індивідуальний напрям науково-дослідницької роботи студентів відповідає науково-дослідницькій темі кафедри: «Формування цінностей особистості у сучасному культурно-освітньому просторі».

Напрями досліджень :

Для спеціальності Дошкільна освіта: Формування особистості дитини в дошкільному віці, Психолого-педагогічні проблеми формування цінностей особистості, Толерантні взаємини у дітей дошкільного віку в умовах ЗДО, Духовно-моральне виховання дітей у сім’ї, Взаємодія дошкільного закладу з молодими сім’ями, Співпраця дошкільного навчального закладу та сім’ї у екологічному вихованні дітей старшого дошкільного віку, Еко-сенсорне виховання особистості дошкільника, Формування моральних цінностей вихованців, Особливості застосування комп’ютерних технологій в сучасному дошкільному навчальному закладі, Взаємозв’язок ігрової, мовленнєвої діяльності та спілкування у дошкільному дитинстві, Використання усної народної творчості у мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку, Виховання звукової культури мовлення дошкільників, Розвиток фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку

Для спеціальності Соціальна робота:

Профілактики вживання наркотичних речовин в умовах загальноосвітнього навчального закладу, Соціалізація дітей, позбавлених батьківського піклування, Роль християнських моральних цінностей у духовно-моральному розвитку особистості, Формування громадянської компетентності особистості, Виховання толерантних взаємин учнів молодшого шкільного віку, Формування соціальної активності особистості старшокласника, Соціальна адаптація дітей з особливостями психофізичного розвитку, Методи і форми соціальної роботи з неповною сім’єю, Національна ідентичність особистості.

Значно зросла кількість публікацій студентів у наукових збірках, участь у конференціях різного рівня; рівень підготовленості студентів, про що свідчать високі місця, які посіли студенти на ІІ турі Всеукраїнської олімпіади, у конкурсі наукових студентських робіт; активну участь у науково-дослідній роботі беруть студенти спеціальності «Соціальна робота», «Дошкільна освіта», починаючи з І курсу.

Студентський науковий гурток кафедри щорічно бере участь в університетському конкурсі «Краща наукова група» і посідає призові місця.

 


КАФЕДРА  ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ЕРУДИТ»
Тематика роботи гуртка: «Формування екологічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів».

Науковий керівник: к.пед.н., асистент Чорна В.В.

Староста: Струкова С., 527М гр.

 

КАФЕДРА  АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «АНГЛІЙСЬКА МОВА ТА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО»
Тематика роботи гуртка: «Англійська мова та сучасне суспільство».

Наукові керівники: к.філол.н., ст. викладач Маслова А.В., асистент Христова О.Ф.

Староста: Діоба К., 2 курс

 

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «КАМЕРТОН»

Тематика роботи гуртка: «Історія української філософської думки».

Науковий керівник: д.філос.н., професор Волков О.Г.

Староста: Орловський О., 1017С гр.

 

ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА АНАТОМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ІМПУЛЬС»

Тематика роботи гуртка: «Психосоматичні особливості здоров’я студентської молоді».

Науковий керівник: д.б.н., професор Станішевська Т.І.

Староста: Безушко А.О., 114-х гр.

 

КАФЕДРА БОТАНІКИ І САДОВО- ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

НАУКОВИЙ ГУРТОК «CATENA»
Тематика роботи гуртка: «Антропогенна динаміка та біорізноманіття екосистем  Північного Приазов’я  (діагностика, моніторинг, соціально-екологічний аспект)».

Науковий керівник: д.б.н., професор Мальцева І.А.

Староста: Пюрко В.Є., 124-х гр.

 

КАФЕДРА ОРГАНІЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «СПЕКТР»

Тематика роботи гуртка: «Біохімічні та технологічні аспекти охорони навколишнього середовища та його компютерний моніторинг».

Науковий керівник: асистент Федорко А.С.

Староста: Муцараєва Д., 216-х.

 

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ЗООЛОГІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ЕКОЛАЙН»

Тематика роботи гуртка: «Інвентаризація міської фауни, растрове картування та створення атласу урбанізованих видів тварин малого міста (північне-західне Приазов’є)».

Науковий керівник: к.б.н., доцент Тарусова Н.В.

Староста: Басанська В.Д., 537-х гр.

 

КАФЕДРА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ФУЛЛЕРЕН»

Тематика роботи гуртка: «Газові закони».

Науковий керівник: старший викладач Кулик І.О.

Староста: Лєвіна А.В., М 216-х гр.

 

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ТУРИЗМУ, СОЦІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА  КРАЄЗНАВСТВА

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ТВОРЧІСТЬ»

Тематика роботи гуртка: «Дослідження туристично-рекреаційних, краєзнавчих та соціально-економічних аспектів розвитку України та світу: виявлення методичних питань викладання географії в школі та ВНЗ».

Науковий керівник: к.геогр.н., доцент Байтеряков О.З.

Староста: Хомотюк Д.М., 415 гр.

 

КАФЕДРА ІСТОРІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «КЛІО»
Тематика роботи гуртка: «Актуальні проблеми історії України».

Науковий керівник: к.і.н, доцент Замуруйцев  О.В.

Староста: Руденко М.І., 324-п гр.

 

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ДОНЦОВЦІ»

Тематика роботи гуртка: «Національно-патріотична робота. Дослідження історії Мелітопольщини».

Науковий керівник: д.і.н., доцент Ситник О.М.

Староста: Авраменко Б.С., 113 гр.

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ОЛІМП»

Тематика роботи гуртка: «Формування здоров’язберігаючих технологій студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту».

Науковий керівник:  к.пед.н., доцент Котова О.В.

Староста: Варава Є.О., 124 гр.

 

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ І ГЕОЛОГІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ВСЕСВІТ»

Тематика роботи гуртка: «Геоекологічні проблеми ґрунтів басейну р. Молочна».

Науковий керівник: к.е.н., доцент Стецишин М.М.

Староста: Медведський Р.С., 517М гр.

 

Факультет інформатики, математики та економіки

 КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ І КІБЕРНЕТИКИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ПРОГРАМІСТ»

Тематика роботи гуртка: «Сучасні інформаційні технології в освіті та бізнесі».

Наукові керівники: д.т.н., професор  Єремєєв  В.С., ст. викладач Конюхов С.Л.

Староста: Еміратлі А.Р., 315-і гр.

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «АКМЕ»

Тематика роботи гуртка: «Формування готовності майбутніх вчителів до реалізації національно-патріотичного виховання».

Науковий керівник:  к.пед.н., старший викладач Єрмак Ю.І.

Староста: Корзун Н.І., М 587-і/2 гр.

 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК  «РАДИКАЛ»
Тематика роботи гуртка: «Комп’ютерні технології при вивченні математики».

Науковий керівник: к.т.н., доцент Рубцов М.О.

Староста: Раділова Х.І., 114-і гр.

 

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «СОЦІОЛОГОС»
Тематика роботи гуртка: «Соціокультурне середовище міста як синтез розвитку соціальної та культурної сфер життєдіяльності міської спільноти».

Науковий керівник: к.соціол.н., доцент Глебова Н.І.

Староста: Марченко О.О., 515-і

 

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАУКОВИЙ ГУРТОК  «МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Тематика роботи гуртка: «Обробка інженерної інформації за допомогою апарату варіативного дискретного геометричного моделювання».

Наукові керівники: д.т.н., доктор Найдиш А.В., к.т.н., доцент Спірінцев Д.В.

Староста: Шилова О.В., 517і гр.

 

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ДИВОСЛОВО»
Тематика роботи гуртка: «Культура мови та її функціонування у професійному дискурсі спеціаліста».

Науковий керівник: к.філол.н., доцент Юрченко О.В.

Староста:  Курочкіна Н., 717 гр.

 

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ І ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ»

Тематика роботи гуртка: «Українська література в західноєвропейському культурному дискурсі».

Науковий керівник: к.філол.н., доцент Землянська А.В.

Староста: Рибальченко О., 213-ф гр.

 

КАФЕДРА НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ»

Тематика роботи гуртка: « Когнитивні дослідження у сучасному мовознавстві».

Науковий керівник: к.філол.н., доцент Жигоренко І.Ю.

Староста: Лазаренко В.,  155 гр.

 

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ»

Тематика роботи гуртка: «Тенденції у сучасній лінгвістиці тексту».

Науковий керівник:  к.пед.н., доцент Котлярова В.Ю.

Староста:  Ліннік А.,113-ф гр.