ІV квартал 2019

Баланс станом на 01.01.2020р.(ф.№1-дс) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка до форми 3-2 станом на 01.01.2020р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01.01.2020р.(дод.23) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д на 01.01.2020р.(дод.26) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів ДКСУ станом на 01.01.2020р.(дод.13) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами станом на 01.01.2020р.(дод.12) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у ВНЗ і НДУ станом на 01.01.2020р.-БЮДЖЕТ(ф.№3-8) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у ВНЗ і НДУ станом на 01.01.2020р.-КОНТРАКТ(ф.№3-8) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів станом на 01.01.2020р.-БЮДЖЕТ(ф.№3-2) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів станом на 01.01.2020р.-КОНТРАКТ(ф.№3-2) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах науково-дослідних установ на 01.01.2020р.(ф.№3-1) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про власний капітал за 2019р.(ф.№4-дс) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201040 на 01.01.2020р.(ф.№7д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201160 на 01.01.2020р.(ф.№7д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за окремими програмами КПКВК 2201210 на 01.01.2020р.(ф.№7д.1) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень КПКВК 2201160 за 2019р.(ф.№4-2) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВК 2201040 за 2019р.(ф.№4-1д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВК 2201160 за 2019р.(ф.№4-1д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201040 за 2019р.(ф.№2д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201160 за 2019р.(ф.№2д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201190 на 2019р.(ф.№2д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 3401070 за 2019р.(ф.№2д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про рух грошових коштів за 2019р.(ф.№3-дс) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про фінансові результати за 2019р.(ф.№2-дс) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Пояснювальна записка за 2019р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Примітки до річної фінансової звітності за 2019р.(ф.№5-дс) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Реестр про залишки коштів загального та спеціального фондів станом на 01.01.2020р.(дод.14) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

ІІІ квартал 2019

Баланс станом на 01.10.2019р. (форма №1-дс). (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка до форми 3-2 станом на 01.10.2019р.. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками станом на 01.10.2019р. (додаток 23) КВК 220. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками станом на 01.10.2019р. (додаток 23) КВК 340. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д станом на 01.10.2019р. (додаток 26). (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про депозитні операції станом на 01.10.2019р. (додаток 17). (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ станом на 01.10.2019р. (форма №3-1). (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингнтах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів станом на 01.10.2019р.-Бюджет (форма №3-2). (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і континтентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів станом на 01.10.2019р.-Контракт (форма №3-2). (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами загальний фонд станом на 01.10.2019р. (форма №7д) КПКВК 34010710. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами спеціальний фонд станом на 01.10.2019р. (форма №7д) КПКВК 2201040. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами спецільний фонд станом на 01.10.2019р. (форма №7д) КПКВК 2201160. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за окремими програмами загальнийфонд станом на 01.10.2019р. (форма №7д.1) КПКВК 2201210. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за 9 місяців 2019 року (форма 2д) КПКВК 2201040. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за 9 місяців 2019 року (форма 2д) КПКВК 2201160. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за 9 місяців 2019 року (форма 2д) КПКВК 2201190. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за 9 місяців 2019 року (форма 2д) КПКВК 2201210. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за 9 місяців 2019 року (форма 2д) КПКВК 3401070. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 9 місяців 2019р. (форма №4-2) КПКВК 2201160. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 9 місяів 2019р. (форма №4-1) КПКВК 2201160. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 9 місяців 2019р.(форма №4-1) КПКВК 2201040. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2019р. (форма №2-дс). (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Інформація про використання бюджетних коштів у розрізі програм за ІІІ квартал 2019 року (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

ІІ квартал 2019

Баланс станом на 01.07.2019р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка до форми 3-2 станом на 01.07.2019р (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за видатками станом на 01.07.2019р.(дод.23) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість окрім форми 7-д станом на 01.07.2019 р.(дод.26) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів станом на 01.07.2019р.-БЮДЖЕТ (ф.№3-2) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів станом на 01.07.2019р.-КОНТРАКТ(ф.№3-2) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах науково-дослідних установ станом на 01.07.2019р(ф.№3-1) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201040 спеціальний фонд станом на 01.07.2019р.(ф.№7д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201160 спеціальний фонд станом на 01.07.2019р.(ф.№7д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за окремими програмами КПКВК 2201210 станом на 01.07.2019р.(ф.№7д.1) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІ квартал 2019р.(форма 4-2д)КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІ квартал 2019р.(форма 4-1д)КПКВК 2201040 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІ квартал 2019р.(форма 4-1д)КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду  за ІІ квартал 2019р.(форма 2д) КПКВК  2201040 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду  за ІІ квартал 2019р.(форма 2д) КПКВК  2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду  за ІІ квартал 2019р.(форма 2д) КПКВК  2201190 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про фінансові результати за ІІ кв.2019р.(2ДС) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Інформація про використання бюджетних коштів МДПУ у розрізі програм за ІІ квартал 2019 року (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

І квартал 2019

Баланс на 01.04.2019 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка до форми 3-2 станом на 01.04.2019р (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість окрім форми 7-д станом на 01.04.2019 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за видатками станом на 01.04.2019р.(дод.24) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів станом на 01.04.2019р.-БЮДЖЕТ (ф.№3-2) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів станом на 01.04.2019р.-КОНТРАКТ(ф.№3-2) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах науково-дослідних установ станом на 01.04.2019р(ф.№3-1) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201040 спеціальний фонд станом на 01.04.2019р.(ф.№7д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201160 спеціальний фонд станом на 01.04.2019р.(ф.№7д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за окремими програмами КПКВК 2201210 станом на 01.04.2019р.(ф.№7д.1) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за І квартал 2019р.(форма 2д) КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за І квартал 2019р.(форма 2д) КПКВК 2201190 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за І квартал 2019р.(форма 4-2д)КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за І квартал 2019р.(форма 4-1д)КПКВК 2201040 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за І квартал 2019р.(форма 4-1д)КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про фінансові результати за І кв.2019р.(2ДС) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)