ІV квартал 2018

Баланс станом на 01.01.2019р.(ф.№ 1-дс) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка до форми 3-2 станом на 01.01.2019р (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за видатками станом на 01.01.2019р.(дод.24) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів станом на 01.01.2019р.-БЮДЖЕТ (ф.№3-2) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів станом на 01.01.2019р.-КОНТРАКТ(ф.№3-2) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах науково-дослідних установ станом на 01.01.2019р(ф.№3-1) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про власний капітал за 2018р.(ф№ 4-дс) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про дебіторську та кредиторську заборгованість (крім форми №7) станом на 01.01.2019р.(дод.27) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201040 спеціальний фонд станом на 01.01.2019р.(ф.№7д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201160 спеціальний фонд станом на 01.01.2019р.(ф.№7д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за окремими програмами КПКВК 2201210 станом на 01.01.2019р.(ф.№7д.1) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду КПКВК 2201040 за 2018р.(ф.№ 2д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду КПКВК 2201160 за 2018р.(ф.№ 2д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду КПКВК 2201190 за 2018р.(ф.№ 2д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень КПКВК 2201160 за 2018р.(ф.№4-2д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВК 2201040 за 2018р.(ф.№4-1д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВК 2201160 за 2018р.(ф.№4-1д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про рух грошових коштів за 2018р.(ф.№3-дс) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про фінансові результати за 2018р.(ф.№ 2-дс) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звт про виконання плану підготовки наукових кадрів у ВНЗ і НДУ станом на 01.01.2019 -БЮДЖЕТ(ф.№3-8) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звт про виконання плану підготовки наукових кадрів у ВНЗ і НДУ станом на 01.01.2019 -КОНТРАКТ(ф.№3-8) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звт про виконання плану підготовки наукових кадрів у ВНЗ і НДУ станом на 01.01.2019 -БЮДЖЕТ(ф.№3-8) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звт про виконання плану підготовки наукових кадрів у ВНЗ і НДУ станом на 01.01.2019 -КОНТРАКТ(ф.№3-8) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Пояснювальна записка станом на 01.01.2019р (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Примітки до річної фінансової звітності за 2018р.(ф.№5-дс) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів станом на 01.01.2019р.(дод.14) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

ІІI квартал 2018

Баланс станом на 01.10.2018 року (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість окрім форми 7-д станом на 01.10.2018 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками станом на 01 жовтня 2018 року(Додаток №24) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про депозитні операції станом на 01 жовтня 2018 року(додаток №18) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Держбюджет України за ІІІ квартал 2018 року (Додаток 21) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про забогованість за бюджетними коштами станом на 01.10.2018 за спеціальним фондом (ф. №7д) КПКВК 2201040 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про забогованість за бюджетними коштами станом на 01.10.2018 за спеціальним фондом (ф. №7д) КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за окремими програмами станом на 01.10.18 за загальним фондом (ф №7д.1) КПКВК 2201210 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІІ квартал 2018 (ф. №4-2д) КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІІ квартал 2018 (ф. №4-1д) КПКВК 2201040 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІІ квартал 2018 (ф. №4-1д) КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2018 (ф. №2д) КПКВК 2201040 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2018 (ф. №2д) КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2018 (ф. №2д) КПКВК 2201190 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про фінансові результати за ІІІ квартал 2018 року(2-ДС) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)


ІI квартал 2018

Баланс на 01.07.2018 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську  та кредиторську заборгованість окрім форми 7-д станом на 01.07.2018 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про забогованість за бюджетними коштами станом на 01.07.2018 за спеціальним фондом (ф. №7д) КПКВК 2201040  (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про забогованість за бюджетними коштами станом на 01.07.2018 за спеціальним фондом (ф. №7д) КПКВК 2201160  (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за окремими програмами станом на 01.07.18 за загальним фондом (ф №7д.1) КПКВК 2201210  (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками за ІІ квартал 2018 р.(Додаток 25) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про депозитні операції за ІІ квартал 2018р.(Додаток 18) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Держбюджет України за ІІ квартал 2018 року (Додаток 21) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІ квартал 2018 (ф. №4-2д) КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІ квартал 2018 (ф. №4-1д) КПКВК 2201040 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІ квартал 2018 (ф. №4-1д) КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІ квартал 2018 (ф. №2д) КПКВК 2201040 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІ квартал 2018 (ф. №2д) КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІ квартал 2018 (ф. №2д) КПКВК 2201190 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про фінансові результати за ІІ квартал 2018 (форма №2-дс) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 


І квартал 2018

Баланс станом на 01. 04.2018 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську  та кредиторську заборгованість окрім форми 7-д станом на 01.04.2018 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Держбюджет України за 1 квартал 2018 року (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про забогованість за бюджетними коштами станом на 01.04.18 за загальним фондом(ф. №7д) КПКВК 2201190 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про забогованість за бюджетними коштами станом на 01.04.2018 за загальним фондом (ф. №7д) КПКВК 2201040 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними комтами станом на 01.04.18.за загальним фондом (ф. №7д) КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01.04.18 за спец. фондом (ф. №7д) КПКВК 2201040 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01.04.18 за спец. фондом (ф. №7д) КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за окремими програмами станом на 01.04.18 за загальним фондом (ф №7д.1) КПКВК 2201210 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 1 квартал 2018 (ф. №4-2д) КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 1 квартал 2018 (ф. №4-1д) КПКВК 2201040 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 1 квартал 2018 (ф. №4-1д) КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 1 квартал 2018 (ф. №2д) КПКВК 2201040 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 1 квартал 2018 (ф. №2д) КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 1 квартал 2018 (ф. №2д) КПКВК 2201190 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2018 (форма №2-дс) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)