Співпраця зі стейкголдерами – комерціалізація наукової діяльностіКафедра методики викладання германських мов налагодила тісну співпрацю з методичним об’єднанням вчителів англійської мови міста Мелітополя. Упродовж багатьох років відбувались спільні заходи, взаємна методична підтримка. Голова методичного об’єднання О.В. Галицька і декан філологічного факультету Т.В. Коноваленко обговорили перспективи подальшої співпраці і знайшли нові шляхи для професійного розвитку сучасних фахівців.

Цього разу професіонали у сфері середньої і вищої освіти зустрілись для спільної науково-методичної діяльності, зокрема 3 квітня 2020 р. доцент С.Ю. Гуров провів науково-методичний вебінар “New Methods in Distance Learning” на замовлення вчителів англійської мови.

Співпраця зі стейкголдерами – комерціалізація наукової діяльностіСьогодення ставить нові виклики, тому педагогічні і науково-педагогічні колективи мелітопольських шкіл та Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького швидко опановують нові технології організації освітньої діяльності. На семінарі було розглянуто такі теми: Using Paint like a board, Working with PDF formats, Working with audio тощо. Сергій Юрійович поділився з колегами досвідом, який він застосовує у власній професійній діяльності вже не перший рік. Після проведення семінару було встановлено зворотній зв’язок, який допоможе спланувати подальші науково-методичні семінари, які кафедра проводитиме на постійній основі.

Залишити відповідь