Первинна профспілкова організація Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Положення про Первинну профспілкову організацію

Основою соціальної підтримки освітян університету є його Первинна профспілкова організація (ППО). Перші відомості про її діяльність з’являються у 1933 році. Саме тоді було укладено перший Колективний договір, в якому зазначалося, що працівники (тоді ще інституту) обов’язково мають бути членами профспілки. Профспілкова організація займалася вирішенням питань матеріального становища викладачів і працівників, працювала над створенням фонду взаємодопомоги. Профспілкова організація інституту в той час входила до об’єднаних Профспілок міста.

Динамічні зміни, що відбуваються в усіх сферах суспільного життя нашої держави, вимагають від Профспілок оперативного реагування та підвищення ефективності роботи, яка певною мірою залежить від налагодженості та чіткості організаційної роботи. Призначення і функції сучасних профспілок змінилися, але основна їхня місія – соціально-економічний захист спілчан – залишилася незмінною.

На сьогодні профспілкова організація університету налічує 2,3 тис. профспілчан. Це студенти, викладачі і співробітники університету, ветерани – колишні працівники, вчителі і співробітники  комунального закладу «Ліцей «Творчість». З 2015 року очолює профспілкову організацію університету (об’єднану) кандидат педагогічних наук, доцент Дюжикова Тетяна Миколаївна. Заступником по роботі зі студентами є старший викладач кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови Зіненко Наталя Володимирівна.

Профспілковий комітет, до складу якого входять голови профбюро інституту, факультетів і структурних підрозділів університету, голови студентських профбюро (всього 17 осіб), піклується про добробут, соціальний і правовий захист спілчан, оздоровлення, організацію і проведення культурно-мистецьких і спортивно-оздоровчих заходів для викладачів і студентів, оздоровлення членів профспілки та їхніх дітей.

 

Засідання профспілкового комітету університету

Профспілковий комітет активно долучається до процесів реформування університетського життя, його демократизації. Завдяки співпраці й взаєморозумінню з адміністрацією університету, дирекцією Навчально-наукового інституту, деканатами факультетів і керівництвом структурних підрозділів збережено стабільність профспілкової організації; вдається консолідувати сили для вирішення спільних проблем.

Для захисту соціально-економічних прав працівників і студентів в університеті укладено Колективний договір, який базується на нормативних і законодавчих актах, охоплює питання оплати праці та виплати стипендій; режиму праці, навчання і відпочинку; охорони праці і навчання; забезпечення зайнятості тощо. Профспілковим комітетом систематично здійснюється громадський контроль за дотриманням адміністрацією університету законодавства про працю при прийнятті на роботу і звільненні; своєчасністю виплати стипендій здобувачам вищої освіти і заробітної плати працівникам; виплат на оздоровлення тощо.

Члени профспілки університету – активні учасники різноманітних акцій із захисту соціальних прав і гарантій спілчан. Профспілковий комітет неодноразово направляв телеграми, листи, виходив на пікетування і акції протесту на підтримку вимог освітянської профспілки з питань фінансування освіти, формування бюджету, підвищення рівня заробітної плати науково-педагогічних працівників, достатнього рівня стипендіального забезпечення.

За останні роки жодне питання стосовно соціально-економічного забезпечення спілчан університету не вирішувалося без профспілкового комітету. Профспілковий комітет спільно з деканатами факультетів і студентським самоврядуванням проводить розподіл місць у студентських гуртожитках університету. Всі студенти забезпечені житлом. Комісія з житлово-побутових питань ПК постійно здійснює контроль за умовами проживання у студентських гуртожитках. Студенти пільгових категорій – інваліди, діти учасників АТО, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей мають пільги на оплату за проживання.

Незважаючи на реформування системи соціального страхування, зменшення можливостей оздоровлення працівників, їхніх дітей і студентів, профкому вдається утримувати позиції в цьому напрямку, здійснювати пошук альтернативних варіантів організації оздоровлення спілчан. Відтак, члени профспілкової організації університету та члени їхніх родин мають змогу оздоровлюватися на базі відпочинку «Еллада» (смт. Кирилівка) і базі відпочинку «Таврида» (м. Бердянськ) на березі Азовського моря, на навчально-польовій базі університету у с. Богатир на узбережжі Молочного лиману. Кожного року для студентів пільгових категорій безкоштовно організовуються 3-денні заїзди вихідного дня на б/в «Еллада»; на тижневі заїзди спілчани отримують пільгові путівки. Від 30 до 50% вартості путівки оплачує профспілковий комітет. Діти до 14-ти років щорічно отримують пільгові путівки до дитячих оздоровчих центрів в смт. Кирилівка. У 2016 році Профспілковим комітетом прийнято Програму санаторно-курортного оздоровлення працівників університету. Відповідно до договорів із санаторними закладами України працівники мають право на часткове відшкодування коштів, витрачених на санаторно-курортне лікування.

У вільний від навчання час працівники і студенти мають змогу безкоштовно займатися у гуртках і спортивних секціях університету. Більше 10-ти років поспіль проводиться університетська спартакіада з ігрових видів спорту. Кабінетом естетичного виховання спільно з профспілковим комітетом і органами студентського самоврядування систематично проводяться культурно-мистецькі заходи до різноманітних свят. Налагоджено зв’язок із художньо-драматичними театрами України. Діти спілчан також завжди у полі зору профспілкового комітету. Двічі на рік, на День захисту дітей і на Новорічні свята, для них організовуються святкові розважальні програми, надаються новорічні подарунки.

Екскурсії – один з видів культурно-естетичного збагачення спілчан. Декілька разів на рік для студентів, викладачів, співробітників і їхніх дітей профспілковий комітет організовує екскурсійні поїздки містами Запорізької області і всієї України.

Не залишаються поза увагою і працюючі ветерани праці та ветерани – колишні працівники університету. Їм завжди надається матеріальна підтримка з боку профспілкового комітету на вирішення питань лікування, оздоровлення, житлово-побутових питань та ін. Ветерани – завжди бажані гості на всіх святах і урочистих заходах, які проводяться в університеті.

Якість вирішення всіх питань, якими опікується Профспілка університету, значною мірою залежить від стилю і методів, а також рівня організаційної роботи, добору активістів, навчання профактиву. Тому продовжується процес підвищення мотивації профспілкового членства, розширення демократії у профспілковому русі, дотримання принципів взаємної відповідальності, посилення внутріспілкової дисципліни.

Окрім здійснення громадського контролю за дотриманням норм законодавства про працю, приділяється увага уникненню порушень законів шляхом надання правової допомоги членам профспілки, представництва профспілок у різних структурах університету і органах влади, підвищення правової освіти профактиву.

Сьогодні, як і завжди, профспілкова організація університету має дієву підтримку з боку ректорату, особисто ректора, професора Солоненко А.М., а тому працює з повною віддачою, намагаючись зробити так, щоб кожному члену профспілки було комфортно в університеті.

Попереду ще багато справ, які обов’язково вдасться реалізувати. Адже Профспілка – це живий, енергійний та міцний організм, це сила, що здатна долати труднощі, відстоювати свої законні соціальні права, досягати поставленої мети. Профспілка була і залишається єдиною реальною силою, здатною суттєво впливати на розв’язання проблем освітянської галузі.