«Будь майстром, поетом, художником у справі, яку ти робиш»

(В.О. Сухомлинський)

Психологічний «Брейн-ринг»Вивчати психологію цікаво? Не тільки цікаво, а ще пізнавально, неординарно, креативно! Саме спираючись на таке кредо, 13 та 19 листопада 2019 року викладачі кафедри психології організували та провели психологічний «Брейн-ринг» для здобувачів вищої освіти І курсу спеціальності 053 Психологія та ІІ курсу спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія), освітньо-професійна програма: Середня освіта. Біологія. Психологія. Інтелектуальна гра була організована з метою актуалізації потреби особистості студентів у самопізнанні, саморозумінні, стимулюванні імпульсу для подальшого розвитку. «Брейн-ринг» складався з десяти етапів, під час яких були актуалізовані теоретичні знання та практичні навички студентів. Здобувачі вищої освіти продемонстрували:

– вміння працювати у команді та методом «мозкового штурму» приймати колективне рішення при вирішенні компетентнісно орієнтованих завдань (конкурси «Інтелектуал»);

– володіння на високому рівні професійною термінологією (конкурс «Тезаурус»;

– прагнення до пошуку креативного вирішення практичних завдань (конкурс «Знавці історії психології»)

– вміння вербально та невербально передавати та розкодовувати інформацію (конкурс «Ми не скажемо, а покажемо»);

– навички інтеріорізації теоретичних знань та практичного досвіду, критичного мислення (конкурс «Відеоаналіз», конкурс «Психологічні кейси»);

– вміння складати вірші, програвати казку на новий лад з використанням професійної термінології;

– майстерність використання інноваційних психологічних технологій (конкурс колажів «Я – майбутній психолог», конкурс «PSYCHOLOGY WORD ART»)

«Брейн-ринг» – це командна інтелектуальна гра, мета якої сприяти розширенню знань у галузі психології, формуванню позитивної мотивації та пізнавальних інтересів, адаптаційного потенціалу, інтелектуальних здібностей; спонукати до самоосвіти й самовдосконалення, а головне, розвиток згуртованості та єдності в процесі командоутворення.

Залишити відповідь